Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2023 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2023 r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych i technicznych. Laureat nagrody zostanie oficjalnym kandydatem z Polski w ramach konkursu (nadal czekamy na ogłoszenie konkursu ECCOMAS) – ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2023 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering.

Nadesłane prace podlegają ocenie przez Komisję powołaną przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki.

Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją o konkursie i przesłanie w terminie do 16 lutego 2024 r. e-mailem jako pliki pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl:

  1. Pracy doktorskiej
  2. Życiorysu (CV) w języku angielskim
  3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim.

Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo w PTMKM, dlatego wszystkich doktorów nie będących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie, zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.

Ogłoszenie wyników polskiego etapu konkursu planujemy na 5 marca 2024 r.

Prosimy o zachęcenie wypromowanych doktorów do wzięcia udziału w konkursie i rozpowszechnienie tej informacji w swoim środowisku naukowym, zwłaszcza wśród osób potencjalnie zainteresowanych konkursem.

Wojciech Sumelka
Przewodniczący Zarządu PTMKM