Wyniki konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską 2017

eccomas_logo.jpg

Konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2017 w ramach PTMKM został rozstrzygnięty. Wyniki ustalone na podstawie ocen 5 ekspertów są następujące:

I miejsce:
Dr inż. Balbina Wcisło, Large strain thermomechanical material models accounting for inelasticity, instabilities and gradient enhancement, Politechnika Krakowska, promotor: dr hab. inż. Jerzy Pamin, profesor PK.

II miejsce:
Dr inż. Marek Klimczak, hp2 numerical homogenization for non-periodic viscoelastic materials, Politechnika Krakowska, promotor: prof. dr hab. inż. Witold Cecot.

III miejsce:
Dr inż. Karol Frydrych, Modelowanie ewolucji mikrostruktury metali o wysokiej wytrzymałości właściwej w procesach intensywnej deformacji plastycznej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, profesor IPPT.

Miejsca IV-VIII (w kolejności alfabetycznej)

Dr inż. Magdalena German, Modelling of chloride corrosion and resultant fracture in RC elements, Politechnika Krakowska, promotor: dr hab. inż. Jerzy Pamin, profesor PK.

Dr inż. Piotr Kędzierski, Metoda modelowania numerycznego tekstyliów balistycznych obciążanych udarowo w zastosowaniu do projektowania kamizelek kuloodpornych, Wojskowa Akademia Techniczna, promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz iezgoda, promotor pomocniczy: ppłk dr inż. Andrzej Morka.

Dr inż. Witold Ogierman, Homogenizacja materiałów niejednorodnych z uwzględnieniem anizotropii oraz nieliniowych związków konstytutywnych, Politechnika Śląska, promotor: dr hab. inż. Grzegorz Kokot, prof. PŚl.

Dr inż. Łukasz Smakosz, Analiza doświadczalna i numeryczna paneli warstwowych z okładzinami z płyty cementowo-magnezjowej i rdzeniem z polistyrenu ekspandowanego, Politechnika Gdańska, promotor: dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. PG.

Dr inż. Joanna Szyndler, Analysis of the incremental forming process based on multiscale modelling approach, Akademia Górniczo-Hutnicza, promotor: dr hab. inż. Łukasz Madej, prof. AGH.

Zwycięska praca dr inż. Barbary Wcisło zostanie zgłoszona do dalszego etapu konkursu ECCOMAS.

Gratulujemy Autorom i Promotorom wyróżnionych prac oraz dziękujemy za udział w Konkursie.