Walne Zebranie Członków PTMKM 2019 - informacje ogólne, wybory władz PTMKM, wręczenie dyplomów

W dniu 10.09.2019 w Krakowie w gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Walne Zebranie (WZ) Członków Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki. Porządek zebrania obejmował następujące punkty:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Protokolanta Zebrania, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej poprzedzony uchwałą o liczebności tych komisji.
 4. Akceptacja porządku obrad.
 5. Informacja o uchwale Zarządu PTMKM w sprawie nadania Medali PTMKM im. O.C. Zienkiewicza w roku 2019.
 6. Informacja o uchwale Zarządu PTMKM w sprawie przyznania Nagród PTMKM w roku 2019, wręczenie dyplomów.
 7. Informacja o polskim etapie konkursów ECCOMAS na najlepsze prace doktorskie obronione w roku 2017 i roku 2018 z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych, oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów.
 8. Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawomocności Walnego Zebrania Członków PTMKM.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 13.09.2017.
 10. Przyjęcie ordynacji wyborczej do władz PTMKM.
 11. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 15. Wybory nowych władz Towarzystwa oraz informacje:
  • Informacja o ordynacji wyborczej do władz PTMKM i uchwalenie liczby członków Zarządu
  • Wybór Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa
  • Wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu Towarzystwa
  • Wybór Członków Zarządu
  • Wybór Członków Komisji Rewizyjnej
  • Dyskusja programowa w trakcie liczenia głosów
 16. Wolne wnioski, prezentacja wniosków przez Komisję Wnioskową, dyskusja i podjęcie uchwał.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Najważniejszym punktem obrad były wybory nowych władz Towarzystwa. W tajnym głosowaniu na funkcję Przewodniczącego PTMKM został wybrany Jerzy Rojek, na funkcję Wiceprzewodniczącego PTMKM Mieczysław Kuczma, na członków Zarządu PTMKM: Ewa Błazik-Borowa, Witold Cecot, Szymon Nosewicz, Konrad Perzyński, Jerzy Podgórski oraz Piotr Tauzowski, natomiast na członków Komisji Rewizyjnej: Ryszard Białecki , Grzegorz Dzierżanowski oraz Katarzyna Rzeszut.

W trakcie Walnego Zebrania Członków PTMKM, odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów dla zwycięzców polskiego etapu konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2017 i roku 2018 z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych. Dyplomy laureatom polskiego etapu konkursu ECCOMAS zostały wręczone przez Przewodniczącego PTMKM Jerzego Rojka:

za rok 2017:

 • I miejsce - dr inż. Balbina Wcisło z Politechniki Krakowskiej,
 • II miejsce – dr inż. Marek Klimczak z Politechniki Krakowskiej,
 • III miejsce - dr inż. Karol Frydrych z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.
PhD Award_Wcislo.jpg
PhD Award_Klimczak.jpg
PhD Award_Frydrych.jpg

za rok 2018:

 • I miejsce - dr inż. Tomasz Gajewski z Politechniki Poznańskiej,
 • II miejsce - dr inż. Michał Haida z Politechniki Śląskiej,
 • III miejsce - dr inż. Magdalena Stec z Politechniki Śląskiej.
PhD Award_Gajewski.jpg
PhD Award_Haida.jpg
PhD Award_Stec.jpg

Ponadto, w trakcie Walnego Zebrania Członków PTMKM, odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów dla laureatów Nagrody PTMKM za prace opublikowane w okresie 2 lat, w latach 2017 i 2018:

 • w kategorii czasopisma - cykl 4 wieloautorskich prac zgłoszonych przez Michała Haidę z Politechniki Śląskiej:

NagrodaPTMKM_czasopismo.jpg
 • w kategorii podręcznik, monografia:

Plate and Shell Structures. Selected Analytical and Finite Element Solutions, Maria Radwańska, Anna Stankiewicz, Adam Wosatko, Jerzy Pamin, Wiley 2017.

NagrodaPTMKM_podrecznik.jpg

Warto podkreślić, że w przeddzień Walnego Zebrania Członków PTMKM , w dniu 09.09.2019 podczas otwarcia konferencji PCM-CMM 2019, odbyła się ceremonia wręczenia Medali PTMKM im. O.C. Zienkiewicza, które otrzymali:

w kategorii "Medal za całokształt działalności":


prof. Tomasz Lewiński
MedalOCZ_Lewinski.jpg
w kategorii "Medal za całokształt działalności":


prof. Jerzy Pamin
MedalOCZ_Pamin.jpg
w kategorii "Medal dla uczonych zagranicznych, szczególnie zasłużonych dla rozwoju metod komputerowych w Polsce":
prof. Thomas Joseph Robert Hughes
MedalOCZ_Hughes.jpg

DSC_9571.jpg

Zdjęcia pochodzi ze strony konferencji PCM-CMM 2019 (https://pcm-cmm2019.com/en/gallery)

Podczas PCM-CMM-2019 w Krakowie przeprowadzono również konkurs o Nagrodę im. Jana Szmeltera na najlepszy referat prezentowany przez młodego pracownika nauki.

Laureatami nagrody im. Jana Szmeltera zostali:
1. miejsce - Nicola A. Nodargi z University Of Rome Tor Vergata za pracę - "Limit analysis of dry-masonry block assemblages with non-associative frictional joints",
2. miejsce - Tomasz Schlieter z Politechniki Śląskiej za pracę - "Structural multiobjevtive optimization of aerofoils by means of differential evolution and elements of game theory",
3. miejsce - Witold Ogierman z Politechniki Śląskiej za pracę - "Computationally efficient homogenization for modelling of nonlinear composites with inhomogeneous reinforcement distribution".

Wyróżnienia:
Paulina Świątkiewicz z Politechniki Łódzkiej za pracę - "Equilibrium fe model for kirchhoff's plate".