Konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 roku

eccomas_logo.jpg
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS ward for the two best PhD theses in 2019 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).

Nagroda finałowa wynosi 2000 EUR plus pokrycie kosztu uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nagród.

Pierwszym etapem jest wyłonienie najlepszej pracy doktorskiej na poziomie krajowym przez Komisję powołaną przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki.

Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją o konkursie i przesłanie:
1. Pracy doktorskiej
2. Życiorysu (CV) w języku angielskim
3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim, jeżeli praca jest napisana w języku polskim

e-mailem jako pliki pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl w terminie do 24 stycznia 2020r.

Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo w PTMKM, dlatego wszystkich doktorów niebędących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie, zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.

Ogłoszenie wyników polskiego etapu konkursu planujemy na 25 lutego 2020 r.

Prosimy o zachęcenie wypromowanych doktorów do wzięcia udziału w konkursie i rozpowszechnienie tej informacji w swoim środowisku naukowym, zwłaszcza wśród osób potencjalnie zainteresowanych konkursem.

Załączamy serdeczne pozdrowienia,

Jerzy Rojek
Przewodniczący Zarządu PTMKM