Stypendium dla młodych uczestników WCCM XI

WCCM_logo.jpg
Miło nam poinformować, że IACM zdecydowało się przyznać PTMKM dwa stypendia dla młodych uczestników WCCM XI w Barcelonie (20-25.07.2014). Stypendium pokryje koszt zredukowanej opłaty konferencyjnej (375 EURO) i zostało przewidziane dla uczestników, którzy są „full-time university students” oraz ich streszczenie zostało zaakceptowane do prezentacji na WCCM 2014.
W związku z powyższym prosimy osoby będące studentami lub doktorantami, których referaty zostaną przyjęte do wygłoszenia, o przesłanie na adres towarzystwo@ptmkm.pl zaakceptowanego streszczenia w postaci pliku pdf wraz z krótkim uzasadnieniem do 14 lutego 2014r. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury powołane przez PTMKM wyłoni dwie osoby, którym zostanie przyznane stypendium. Nagrodzeni będą zobowiązani spełnić ponadto następujący warunek:
„The awardees must acknowledge the IACM support in their presentation and in the full-length paper.”