Wyniki Konkursu na najlepszą pracę doktorską ECCOMAS 2014/15

eccomas_logo.jpg
W ramach pierwszego etapu Konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych obronioną w 2014 roku Komisja Konkursowa PTMKM otrzymała 4 prace doktorskie następujących autorów:

  • Wojciech Adamczyk (Politechnika Śląska)
  • Mariusz Jędrychowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
  • Łukasz Matysiak (Politechnika Śląska)
  • Łukasz Turchan (Politechnika Śląska)

Komisja Konkursowa PTMKM stwierdza, że na podstawie oceny prac przez recenzentów do finału Konkursu ECCOMAS zakwalifikowała się praca doktorska Wojciecha Adamczyka z Politechniki Śląskiej nosząca tytuł „Modeling of the Oxy-fuel Combustion Process within the Circulating Fluidized Bed”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Ryszard A. Białecki z Politechniki Śląskiej.
więcej