Zmiana wysokości składek członkowskich

Informujemy, że wysokość rocznej składki członkowskiej od 01.01.2016 wynosi:
- 35 PLN dla członków będących pracownikami niesamodzielnymi,
- 60 PLN dla członków będących pracownikami samodzielnymi.
więcej