Nagroda PTMKM


REGULAMIN
przyznawania Nagrody PTMKM

  1. Podstawą niniejszego Regulaminu jest uchwała nr 3/2019 Zarządu Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki z dnia 9.01.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Nagrody PTMKM i ustanowieniu dwóch kategorii Nagrody PTMKM:

    a) kategoria za rozwiązanie wybranych zagadnień w zakresie mechaniki opublikowane w czasopismach,

    b) kategoria za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki.

  2. Konkurs o Nagrodę PTMKM w obu kategoriach odbywa się corocznie. Nagroda ma charakter honorowy, jej uroczyste wręczenie odbywa się podczas najbliższej konferencji CMM.

  3. Członkowie PTMKM mogą zgłaszać do konkursu o Nagrodę swoje prace autorskie lub współautorskie zawierające rozwiązanie problemu w zakresie mechaniki, również w kontekście interdyscyplinarnym, w terminie do 28 lutego roku następnego po roku ukazania się zgłaszanej publikacji. Zgłaszane prace należy przesłać w wersji papierowej na pocztowy adres aktualnego Zarządu PTMKM oraz udostępnić ich elektroniczną wersję drogą elektroniczną na adres towarzystwo@ptmkm.pl. W przypadku niemożności udostępnienia wersji elektronicznej należy przesłać cztery dodatkowe egzemplarze wersji papierowej. W przypadku prac współautorskich należy załączyć oświadczenie każdego z współautorów, że wyraża zgodę na zgłoszenie pracy do konkursu o Nagrodę.

  4. Przewodniczący PTMKM powołuje komisję do oceny prac nadesłanych do konkursu. Zarząd PTMKM zatwierdza uchwałą decyzję komisji.

  5. Podstawowymi kryteriami oceny prac zgłoszonych do Nagrody są ważność i złożoność rozwiązanego problemu oraz oryginalność rozwiązania.

  6. Dokumentacja dotycząca przyznania Nagrody PTMKM archiwizowana i przechowywana jest przez Zarząd PTMKM.

Przewodniczący PTMKM
Jerzy Rojek