Rozstrzygnięcie konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 roku

eccomas_logo.jpg

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2018 w ramach PTMKM został rozstrzygnięty. Wyniki ustalone na podstawie ocen 7 ekspertów są następujące:

I miejsce:
Dr inż. Tomasz Gajewski, Computer assisted medical decision in angioplasty vascular intervention, Politechnika Poznańska, promotor: prof. Tomasz Łodygowski, promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Szajek

Pre-conference Course on Discontinuous Petrov-Galerkin (DPG) Method 2019

The Pre-conference Course will be held in conjunction with the PCM-CMM 2019 Congress (https://pcm-cmm2019.com/). The course will be given prior to other conference events on Sunday 8th of September. The course is organised under auspices of the European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) as an ECCOMAS Advanced Course.

Konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską 2018

eccomas_logo.jpg
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS ward for the two best PhD theses in 2018 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).

Odszedł Profesor Zbigniew Kączkowski

Odszedł Profesor Zbigniew Kączkowski, Honorowy Członek PTMKM


Profesor Kączkowski

Prof. Zbigniew Kączkowski (1921-2018)Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 27 listopada 2018 odszedł

Profesor Zbigniew Kączkowski,

wybitny uczony, specjalista z zakresu mechaniki konstrukcji i metod obliczeniowych mechaniki, twórca metody czasoprzestrzennych elementów skończonych,
Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, laureat Medalu PTMKM im. prof. O.C. Zienkiewicza w roku 2007.

Zarząd PTMKM

Wyniki konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską 2017

eccomas_logo.jpg

Konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2017 w ramach PTMKM został rozstrzygnięty. Wyniki ustalone na podstawie ocen 5 ekspertów są następujące:

I miejsce:
Dr inż. Balbina Wcisło, Large strain thermomechanical material models accounting for inelasticity, instabilities and gradient enhancement, Politechnika Krakowska, promotor: dr hab. inż. Jerzy Pamin, profesor PK.

Konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską 2017

eccomas_logo.jpg
European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2017r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2017 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).
Nagroda finałowa wynosi 2000 Euro plus koszt uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nagród.
Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o przesłanie:
1. Pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (CV) w języku angielskim;
3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim, jeżeli praca jest napisana w języku polskim
e-mailem w plikach pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl w terminie do 15 stycznia 2018r.
Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo w PTMKM, dlatego wszystkich doktorów niebędących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.
Termin ogłoszenia wyników polskiego konkursu: 21 lutego 2018r.
Oryginalne zawiadomienie o konkursie ECCOMAS_BestPhD_2017 - pobierz

Dyplomy dla laureatów Nagrody PTMKM

W trakcie Walnego Zebrania Członków PTMKM, 13.09.2017 w Lublinie, odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów dla laureatów Nagrody PTMKM.
- w roku 2017 Nagroda PTMKM została przyznana pracy Analysis of microstructure and damage evolution in ultra-thin wires of the magnesium alloy MgCa0.8 at multipass drawing, JOM(2016) 68: 3063-3069, A. Milenin, P. Kustra, D. Byrska-Wójcik, O. Grydin, M. Schaper, Th. Mentlein, G. Gerstein, F. Nürnberger,
- w roku 2017 przyznano Wyróżnienie dla podręcznika Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, OW PW 2016, G. Rakowski, Z. Kacprzyk,
- w roku 2016 Nagroda PTMKM została przyznana pracy Rubber material study in terms of modelling of terrain vehicle tire subjected to impulse loading, PhD Monograph, WAT, Warszawa 2015, Paweł Baranowski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.
nagroda_PTMKM_2016.jpg      wyróżnienie_2016.jpg      nagroda_PTMKM_2015.jpg

Strony