Dyplomy dla laureatów Nagrody PTMKM

W trakcie Walnego Zebrania Członków PTMKM, 13.09.2017 w Lublinie, odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów dla laureatów Nagrody PTMKM.
- w roku 2017 Nagroda PTMKM została przyznana pracy Analysis of microstructure and damage evolution in ultra-thin wires of the magnesium alloy MgCa0.8 at multipass drawing, JOM(2016) 68: 3063-3069, A. Milenin, P. Kustra, D. Byrska-Wójcik, O. Grydin, M. Schaper, Th. Mentlein, G. Gerstein, F. Nürnberger,
- w roku 2017 przyznano Wyróżnienie dla podręcznika Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, OW PW 2016, G. Rakowski, Z. Kacprzyk,
- w roku 2016 Nagroda PTMKM została przyznana pracy Rubber material study in terms of modelling of terrain vehicle tire subjected to impulse loading, PhD Monograph, WAT, Warszawa 2015, Paweł Baranowski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.
nagroda_PTMKM_2016.jpg      wyróżnienie_2016.jpg      nagroda_PTMKM_2015.jpg

Dyplomy dla zwycięzców polskiego etapu konkursu ECCOMAS

W trakcie Walnego Zebrania Członków PTMKM, 13.09.2017 w Lublinie, odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów dla zwycięzców polskiego etapu konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2015 i 2016. Laureatami zostali:
- za pracę opublikowaną w roku 2015 - dr inż. Konrad Perzyński z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
- za pracę opublikowaną w roku 2016 - dr inż. Piotr Brzeski z Politechniki Łódzkiej.

dyplom_Perzyński.jpg      dyplom_Brzeski.jpg

Konkursy podczas CMM-2017

Podczas CMM-2017 w Lublinie przeprowadzono konkurs o Nagrodę im. Jana Szmeltera na najlepszy referat prezentowany przez młodego pracownika nauki.

Laureatami nagrody im. Jana Szmeltera zostali:
1. miejsce - Witold Ogierman, Politechnika Śląska
2. miejsce - Waldemar Mucha, Politechnika Śląska
3. miejsce - Tomasz Gajewski, Politechnika Poznańska

Wyróżnienia:
Brubeck Freeman - Cardiff University
Barłomiej Pokusiński - Politechnika Łódzka
Marcin Hatłas - Politechnika Śląska

a1.jpg      a2.jpg      a3.jpg

d1.jpg      d2.jpg      d3.jpg

Walne Zebranie Członków PTMKM 2017

Walne Zebranie Członków PTMKM odbyło się w Lublinie w dniu 13.09.2017 w sali AIII Politechniki Lubelskiej o godz. 19.00 podczas CMM-2017.
Porządek Walnego Zebrania Członków PTMKM obejmował m.in. sprawozdanie (prezentacja) ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami i programem działania na następną kadencję, wybory nowych władz PTMKM, wręczenie pamiątkowych dyplomów za prace, którym przyznano Nagrodę PTMKM w roku 2016 i 2017 oraz zwycięzcom polskiego etapu konkursu ECCOMAS w roku 2016 i 2017, a także informację o przyjęciu przez sąd Statutu PTMKM uchwalonego przez poprzednie Walne Zebranie Członków w roku 2015.
Bezpośrednio po Zebraniu odbyła się uroczysta kolacja, przygotowana przez Organizatorów CMM2017 z okazji Jubileuszu 25-lecia PTMKM.
Sprawozdanie-Zarządu_1str.jpg Prezentacja_Medale-Zienkiewicza_1str.jpg 25-lecie_1str.jpg

Konkurs o Nagrodę PTMKM 2017

Z przyjemnością informujemy, że w roku 2017 Nagroda PTMKM została przyznana pracy:

Analysis of microstructure and damage evolution in ultra-thin wires of the magnesium alloy MgCa0.8 at multipass drawing, JOM(2016) 68: 3063-3069
A. Milenin, P. Kustra, D. Byrska-Wójcik, O. Grydin, M. Schaper, Th. Mentlein, G. Gerstein, F. Nürnberger,

za opracowanie numerycznej metody wspomagającej proces produkcji ultracienkich biodegradowalnych nici chirurgicznych.

W roku 2017 przyznano również Wyróżnienie dla podręcznika:

Strony