SSTA 2017

October 11-13, 2017SSTA2017.jpg
11th International Conference "Shell Structures: Theory and Applications" (11th SSTA)
Preliminary registration and proposals for Thematic Sessions: 01 December 2016
Second circular distribution: 01 January 2017
Submission of the full-length paper: 31 March 2017
Venue: Gdańsk
http://www.ssta.pg.gda.pl

2nd CISM-ECCOMAS International Summer School on Computational Fluid-Structure Interaction

CFSI-summer school_2.png
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją dotyczącą kursu 2nd CISM-ECCOMAS International Summer School on Computational Fluid-Structure Interaction:

ECCOMAS is happy to announce this summer school, fruit of the cooperation between ECCOMAS and the International Centre for Mechanical Sciences (CISM).
June 27, 2016 - July 1, 2016, Udine, Italy
The summer school flyer with detailed information is available here.
For more information on this course, please see http://www.cism.it/courses/C1606/. For further CISM courses in 2016, see http://www.cism.it/courses.

Profesor Czesław Woźniak

prof. Czesław Woźniak.pngZ głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 14 grudnia 2015r. zmarł Profesor Czesław Woźniak – wybitny naukowiec, nauczyciel wielu pokoleń studentów, promotor i mentor bardzo wielu doktorów i habilitantów. Był nie tylko wybitnym mechanikiem o głębokiej wiedzy matematycznej, ale był też wspaniałym człowiekiem i życzliwym kolegą – będzie nam Go bardzo brakować…

ECCOMAS Awards 2016

eccomas_logo.jpg
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją dotyczącą Nagród ECCOMAS:

please find attached the ECCOMAS call for tenders for the 2016 edition of the Ritz-Galerkin,
the Prandtl and the Euler Medals, as well as the O. C. Zienkiewicz Award for
Young Scientists in Computational Engineering Sciences, and J.
L. Lions Award
for Young Scientists in Computational Mathematics, awarded by
the European Community on Computational Methods in Applied Sciences and
Engineering (ECCOMAS).

Konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską 2015

eccomas_logo.jpg
European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2015r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2015 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).
Nagroda finałowa wynosi 2000 Euro plus koszt uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nagród.
Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o przesłanie:
1. Pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (CV) w języku angielskim;
3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim, jeżeli praca jest napisana w języku polskim
e-mailem w plikach pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl w terminie do 15 stycznia 2016r.
Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo PTMKM, dlatego wszystkich doktorów niebędących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.
Termin ogłoszenia wyników polskiego konkursu: 22 lutego 2016r.
Oryginalne zawiadomienie o konkursie ECCOMAS_BestPhD_2015 - pobierz

NOWY NUMER KONTA

Uwaga! Informujemy o nowym numerze konta bankowego:
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział Operacyjny w Poznaniu
68 1540 1056 2069 6020 7002 0001
ul. Wielka 14
61-774 Poznań

Strony