Wykładowca

Prof. Gwidon Szefer
prof.%20szefer.png
Politechnika Krakowska

Profesor Gwidon Szefer jest wybitnym, uznanym w kraju i zagranicą specjalistą w dziedzinie mechaniki materiałów i konstrukcji. W swojej działalności naukowej skupia się na tematyce związanej z mechaniką kontaktu, nanomechaniką, ośrodkach porowatych, optymalizacji konstrukcji i konstrukcjach inteligentnych. Spośród wielu pełnionych funkcji należy wymienić następujące: członek PAU, członek honorowy PTMTS, długoletni członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, przewodniczący Komitetu Mechaniki PAN przez dwie kadencje oraz wieloletni przewodniczący Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. Pełnił także funkcję prorektora Politechniki Krakowskiej i przez wiele lat był kierownikiem Katedry Mechaniki Ośrodków Ciągłych. Z aktywności i organizacji międzynarodowych można wymienić działalność w GAMM, w ramach której zorganizował między innymi Konferencję GAMM w Krakowie. Jest członkiem Narodowego Komitetu IUTAM i byłym wieloletnim członkiem “Board of Directors” międzynarodowego centrum nauk mechanicznych CISM w Udine (Włochy).