Opłata

- opłata regularna 800 zł (bez uroczystej kolacji 650 zł),
- opłata dla doktorantów 700 zł (bez uroczystej kolacji 550 zł).
Członkowie PTMKM ponoszą opłatę zredukowaną o 100 zł.

Termin opłaty rejestracyjnej:
30 maj 2016

Opłata zawiera:
- uczestnictwo w wykładach
- certifikat
- poczęstunek powitalny
- przerwy kawowe
- obiady
- uroczystą kolację

Dane do przelewu:
Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
61-138 Poznań, ul. Piotrowo 5

Konto bankowe:
68 1540 1056 2069 6020 7002 0001
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział Operacyjny w Poznaniu
ul. Wielka 14
61-774 Poznań