KURS Nanomechanika Materiałów i Struktur Materialnych

Wykładowca: Prof. Gwidon Szefer
-------------------------------
6-7.10.2016 Politechnika Krakowska
Wykłady w godz. 9:15-14:15 w s. 310 budynku głównego PK
ul. Warszawska 24, Kraków

W imieniu współorganizatorów (Wydział Inżynierii Lądowej PK, towarzystwa naukowe PTMKM i PTMTS) zapraszamy na kurs nt. nanomechaniki, który będzie prowadzony przez profesora Gwidona Szefera, wybitnego specjalistę w dziedzinie mechaniki materiałów, członka PAU i byłego przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN.
Kurs jest adresowany przede wszystkim do młodych pracowników nauki (doktorantów) z Krakowa i południowej Polski, i obejmuje 2 razy po 6 godzin wykładów (będzie to powtórzenie kursu, który odbył się w lipcu br. w Poznaniu).

Rejestracja:
------------
E-mail do sekretarza kursu mgr M. Muchy na adres mmucha@L5.pk.edu.pl
w terminie do 30.09.2016 (liczba miejsc ograniczona) z podaniem:
Imię, nazwisko, uczelnia, status (student/doktorant lub inny)

Program kursu:
--------------
1. Wstęp (narodziny nanomechaniki, materiały nowej generacji).
2. Skala obiektów i podstawy modelowania (rozmiary makro, mikro, nano i atomistyczne, modele, zasady mechaniki).
3. Dynamika i statyka molekularna (potencjały i oddziaływania intermolekularne, równania ruchu, komputerowa mechanika molekularna).
4. Twierdzenia wirialne (wirialny tensor naprężeń, miary deformacji).
5. Modele molekularno-kontynualne (hipoteza Cauchy-Borna, uogólnienie).
6. Modele mechaniki konstrukcji (przykłady obliczeniowe: szczelina, CNT, grafen, kontakt sondy AFM).
7. Elementy mechaniki kwantowej (struktura elektronowa a własności mechaniczne materiału, równanie Schrödingera, aproksymacja Borna-Oppenheimera).
8. Twierdzenie Hellmanna-Feynmana (atomistyczny tensor naprężeń, komputerowa mechanika kwantowa).
9. Przykłady obliczeń 1D (tunelowanie, studnie kwantowe, oscylator harmoniczny).
10. Ciało afinicznie sztywne (kwantyzacja hamiltonianu).
11. Zastosowania (kropki kwantowe, półprzewodniki-wpływ deformacji).
12. Podsumowanie i perspektywy (modelowanie wieloskalowe, kwantowe hipotezy wytężeniowe, efekty deformacji i naprężeń w zjawiskach molekularnych i kwantowych).

Warunki uczestnictwa:
---------------------
Studenci i doktoranci BEZ OPŁATY.
Inni uczestnicy - koszt udziału 300 zł od osoby.
Noclegi/wyżywienie we własnym zakresie, organizatorzy zapewniają tylko poczęstunek w przerwach (kawa/herbata, ciasteczka).

Dane do przelewu opłaty (termin 30.09.2016, tytuł: NANOKURS KRAKÓW):
Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
61-138 Poznań, ul. Piotrowo 5
Konto bankowe:
68 1540 1056 2069 6020 7002 0001
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział Operacyjny w Poznaniu
ul. Wielka 14
61-774 Poznań