Laureaci Nagrody PTMKM

Nagroda PTMKM 2021

Uchwałą Zarządu PTMKM podjętą na podstawie oceny Komisji powołanej do oceny zgłoszonych prac przyznano Nagrody PTMKM w roku 2021 (za osiągnięcia z roku 2020) następującym pracom:

 • w kategorii za „rozwiązanie zagadnień w zakresie mechaniki opublikowane w czasopismach”, dwie równorzędne nagrody pracom:
  1. R. Czubacki, T. Lewiński, Optimal archgrids: a variational setting, Structural and Multidisciplinary Optimization, 2020, vol. 62, nr 3, str. 1371-1393; zgłaszający: dr inż. Radosław Czubacki, Politechnika Warszawska
  2. nagroda_dyplom_2021_czasopisma_Czubacki_SCAN.jpg
  3. M. Paruch, Mathematical Modeling of Breast Tumor Destruction Using Fast Heating during Radiofrequency Ablation, Materials, 2020, 13(1), art. no. 136; zgłaszający: dr hab. inż. Marek Paruch, prof. PŚ, Politechnika Śląska.
  4. nagroda_dyplom_2021_czasopisma_Paruch_SCAN.jpg
 • w kategorii za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki:
  1. Burczynski, T., Kuś, W., Beluch, W., Długosz, A., Poteralski, A., Szczepanik, M., Intelligent Computing in Optimal Design, Springer, 2020, ISBN 978-3-030-34161-9, zgłaszający: dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol. Śl.
  2. nagroda_dyplom_2021_podręcznik_SCAN.jpg

Nagroda PTMKM 2020

Uchwałą Zarządu PTMKM podjętą na podstawie oceny Komisji powołanej do oceny zgłoszonych prac przyznano Nagrody PTMKM w roku 2020 (za osiągnięcia z roku 2019) następującym pracom:

 • w kategorii za „rozwiązanie zagadnień w zakresie mechaniki opublikowane w czasopismach” - cykl dwu prac:
  1. M. Kamiński, Homogenization of particulate and fibrous composites with some non-Gaussian material uncertainties, Composite Structures, Vol. 210, pp.778-786, 2019
  2. B. Pokusiński M. Kamiński, Lattice domes reliability by the perturbation-based approaches vs. semianalytical method, Computers and Structures, Vol. 221, pp.179-192, 2019
 • nagroda_dyplom_2020_czasopisma_SCAN.jpg
 • w kategorii za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki:
  1. J. Ptaszny, Analiza przestrzennych układów liniowosprężystych za pomocą szybkiej wielobiegunowej metody elementów brzegowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2019

nagroda_dyplom_2020_podręcznik_v1_SCAN.jpg

Nagroda PTMKM 2019

Uchwałą Zarządu PTMKM podjętą na podstawie oceny Komisji powołanej do oceny zgłoszonych prac przyznano Nagrody PTMKM w roku 2019 (za osiągnięcia z roku 2017 oraz 2018) następującym pracom:

 • w kategorii czasopisma - cykl 4 wieloautorskich prac zgłoszonych przez Michała Haidę z Politechniki Śląskiej:

NagrodaPTMKM2019_czasopismo.jpg
 • w kategorii podręcznik, monografia:

Plate and Shell Structures. Selected Analytical and Finite Element Solutions, Maria Radwańska, Anna Stankiewicz, Adam Wosatko, Jerzy Pamin, Wiley 2017.

NagrodaPTMKM_podrecznik.jpg

Nagroda PTMKM 2017

W roku 2017 Nagroda PTMKM została przyznana pracy:

Analysis of microstructure and damage evolution in ultra-thin wires of the magnesium alloy MgCa0.8 at multipass drawing, JOM(2016) 68: 3063-3069
A. Milenin, P. Kustra, D. Byrska-Wójcik, O. Grydin, M. Schaper, Th. Mentlein, G. Gerstein, F. Nürnberger,

za opracowanie numerycznej metody wspomagającej proces produkcji ultracienkich biodegradowalnych nici chirurgicznych.

nagroda_PTMKM_2016.jpg


W roku 2017 przyznano Wyróżnienie dla podręcznika:

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, OW PW 2016
G. Rakowski, Z. Kacprzyk.

wyróżnienie_2016.jpg


Nagroda PTMKM 2016

W roku 2016 Nagroda PTMKM została przyznana pracy:

Rubber material study in terms of modelling of terrain vehicle tire subjected to impulse loading, PhD Monograph, WAT, Warszawa 2015
Paweł Baranowski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

za kompleksowe ujęcie tematyki materiałów gumopodobnych obejmujące: teorię, badania eksperymentalne ich własności, analizę numeryczną i wymagające, ważne zastosowania inżynierskie w projektowaniu kół wojskowych pojazdów samochodowych.

nagroda_PTMKM_2015.jpg