Walne zebrania

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2019

W dniu 10.09.2019 w Krakowie w gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Walne Zebranie (WZ) Członków Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki. Porządek zebrania obejmował następujące punkty:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Protokolanta Zebrania, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej poprzedzony uchwałą o liczebności tych komisji.
 4. Akceptacja porządku obrad.
 5. Informacja o uchwale Zarządu PTMKM w sprawie nadania Medali PTMKM im. O.C. Zienkiewicza w roku 2019.
 6. Informacja o uchwale Zarządu PTMKM w sprawie przyznania Nagród PTMKM w roku 2019, wręczenie dyplomów.
 7. Informacja o polskim etapie konkursów ECCOMAS na najlepsze prace doktorskie obronione w roku 2017 i roku 2018 z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych, oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów.
 8. Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawomocności Walnego Zebrania Członków PTMKM.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 13.09.2017.
 10. Przyjęcie ordynacji wyborczej do władz PTMKM.
 11. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 15. Wybory nowych władz Towarzystwa oraz informacje:
  • Informacja o ordynacji wyborczej do władz PTMKM i uchwalenie liczby członków Zarządu
  • Wybór Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa
  • Wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu Towarzystwa
  • Wybór Członków Zarządu
  • Wybór Członków Komisji Rewizyjnej
  • Dyskusja programowa w trakcie liczenia głosów
 16. Wolne wnioski, prezentacja wniosków przez Komisję Wnioskową, dyskusja i podjęcie uchwał.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Najważniejszym punktem obrad były wybory nowych władz Towarzystwa. W tajnym głosowaniu na funkcję Przewodniczącego PTMKM został wybrany Jerzy Rojek, na funkcję Wiceprzewodniczącego PTMKM Mieczysław Kuczma, na członków Zarządu PTMKM: Ewa Błazik-Borowa, Witold Cecot, Szymon Nosewicz, Konrad Perzyński, Jerzy Podgórski oraz Piotr Tauzowski, natomiast na członków Komisji Rewizyjnej: Ryszard Białecki, Grzegorz Dzierżanowski oraz Katarzyna Rzeszut.

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2017

Walne Zebranie Członków PTMKM odbyło się w Lublinie w dniu 13.09.2017 w sali AIII Politechniki Lubelskiej o godz. 19.00 podczas CMM-2017.
Porządek Walnego Zebrania Członków PTMKM obejmował m.in. sprawozdanie (prezentacja) ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami i programem działania na następną kadencję, wybory nowych władz PTMKM, wręczenie pamiątkowych dyplomów za prace, którym przyznano Nagrodę PTMKM w roku 2016 i 2017 oraz zwycięzcom polskiego etapu konkursu ECCOMAS w roku 2016 i 2017, a także informację o przyjęciu przez sąd Statutu PTMKM uchwalonego przez poprzednie Walne Zebranie Członków w roku 2015.
Bezpośrednio po Zebraniu odbyła się uroczysta kolacja, przygotowana przez Organizatorów CMM2017 z okazji Jubileuszu 25-lecia PTMKM.
Sprawozdanie-Zarządu_1str.jpg Prezentacja_Medale-Zienkiewicza_1str.jpg 25-lecie_1str.jpg

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2015

Walne Zebranie Członków PTMKM odbyło się w Gdańsku w dniu 09.09.2015 w gmachu Politechniki Gdańskiej o godz. 20.00 podczas PCM-CMM-2015 CONGRESS.
Porządek Walnego Zebrania PTMKM obejmował m.in. sprawozdanie (prezentacja) ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami i programem działania na następną kadencję, wybory nowych władz PTMKM, wręczenie nagród dla zwycięzców polskiego etapu konkursu ECCOMAS w roku 2014 i 2015, dyskusję nad regulaminem Nagrody PTMKM oraz głosowanie nad uchwałą o przyjęciu nowego, zmodyfikowanego Statutu Towarzystwa. W wyniku głosowania nowy Statut Towarzystwa został przyjęty.
Sprawozdanie Zarządu_2015_1str.jpg Prezentacja_medal2015_1str.jpg

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2013

Informujemy, że Walne Zebranie PTMKM odbyło się 27.08.2013 (wtorek) o godz. 19:30 podczas 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2013, w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, Piotrowo 2, 60-965 Poznań.
Porządek Walnego Zebrania PTMKM obejmował m.in. sprawozdanie ustępującego Zarządu (sprawozdanie za okres 2011-13 jest dostępne tutaj) i Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami i programem działania na następną kadencję, wybory nowych władz PTMKM (ordynacja wyborcza, przyjęta na Zebraniu, jest dostępna tutaj) oraz głosowanie nad uchwałą o przyjęciu nowego, zmodyfikowanego Statutu Towarzystwa. W wyniku głosowania nowy Statut Towarzystwa został przyjęty.

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2011

Informujemy, że Walne Zebranie Członków PTMKM odbyło się 10.05.2011 (wtorek) o godz. 19:00 podczas 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2011, w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1.

Porządek Walnego Zebrania PTMKM obejmował m.in. sprawozdania ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej (sprawozdanie Zarządu za okres 2009-11 jest dostępne tutaj), dyskusję nad sprawozdaniami i programem działania na następną kadencję, wybory nowych władz PTMKM oraz dyskusję nad uchwałą o przyjęciu zmodyfikowanego Statutu Towarzystwa - nie było wymaganego kworum do podjęcia tej uchwały. Projekt Statutu dostępny tutaj wymagał zresztą korekt, a uchwałę planowano podjąć w trybie głosowania internetowego, ale nie zostało to zrealizowane.

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2009

Informujemy, że Walne Zebranie PTMKM odbyło się 19.05.2009 (wtorek) o godz. 18:30 w budynku A-8 Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zebranie miało miejsce podczas 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009 w Zielonej Górze, 18-21 maja 2009.

Porządek Walnego Zebrania PTMKM obejmował m.in. sprawozdanie ustępującego Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami i programem działania na następną kadencję, wybory nowych władz PTMKM oraz głosowanie nad zmianami w Statucie Towarzystwa.

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2008

21 listopada 2008 w Głównym Gmachu Politechniki Warszawskiej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie PTMKM.
Nadzwyczajne Walne Zebranie PTMKM poświęcone było głównie uchwaleniu niezbędnych zmian w statucie PTMKM, tak by dostosować go do wymogów współczesności.

Zebranie poprzedzone było posiedzeniem trzech Sekcji Polskiej Akademii Nauk:
- Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
- Sekcji Metod Komputerowych Mechaniki Komitetu Mechaniki PAN,
- Sekcji Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN.

Głównym punktem programu posiedzenia był wykład
Prezesa PAN – prof. Michała Kleibera: „Nauka dzisiaj: jaka autonomia? jaka odpowiedzialność?”

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2007

Uprzejmie informujemy, że w trakcie 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007 w Spale (19-22.06.2007) odbyło się Walne Zebranie PTMKM.

Kilka zdjęć z Walnego Zebrania PTMKM zamieszczono poniżej:

wz2007_1.jpgwz2007_2.jpgwz2007_3.jpgwz2007_4.jpg

W ramach Walnego Zebrania m.in. wybrano nowe władze PTMKM w składzie:

 • Tadeusz BURCZYŃSKI - przewodniczący Zarządu PTMKM
 • Jerzy PAMIN - wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM
 • Witold BELUCH - członek Zarządu
 • Adam GLEMA - członek Zarządu
 • Antoni JOHN - członek Zarządu
 • Mieczysław KUCZMA- członek Zarządu
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI - członek Zarządu

Sekretarza, skarbnika i ich zastępców wybierze Zarząd PTMKM ze swego grona na najbliższym Zebraniu Zarządu.

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej:

 • Ryszard Białecki - przewodniczący
 • Andrzej Garstecki - członek Komisji Rewizyjnej
 • Jacek Wdowicki - członek Komisji Rewizyjnej

Walne zebranie PTMKM 2005

21 czerwca 2005 o godz. 21.30 na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w trakcie 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2005 (http://CMM2005.pcz.pl) odbyło się Walne Zebranie PTMKM

W ramach Walnego Zebrania m.in. wybrano nowe władze PTMKM w składzie:

 • Tadeusz BURCZYŃSKI - przewodniczący Zarządu PTMKM
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI - wice-przewodniczący Zarządu PTMKM
 • Witold BELUCH - członek Zarządu
 • Bohdan MOCHNACKI - członek Zarządu
 • Antoni JOHN - członek Zarządu
 • Jerzy PAMIN - członek Zarządu
 • Leonard ZIEMIAŃSKI - członek Zarządu

Sekretarza, skarbnika i ich zastępców wybierze Zarząd PTMKM ze swego grona na najbliższym Zebraniu Zarządu.
Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej:

 • Andrzej Garstecki - przewodniczący
 • Ryszard Białecki - członek Komisji Rewizyjnej
 • Jacek Wdowicki - członek Komisji Rewizyjnej

Wnioski Komisji Wnioskowej z Walnego Zebrania

Skład Komisji:

 • dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
 • dr inż. Przemysław Litewka

Komisja Wnioskowa przedłożyła następujące wnioski:

 1. Walne Zebranie upoważnia Zarząd do zwołaniu i przeprowadzeniu drogą internetową Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w sprawie zmiany Statutu. Polegać to ma na zawiadomieniu wszystkich członków o dacie i przedziale czasowym aktywnej sesji na stronie internetowej Towarzystwa, na której pojawią się propozycje zmian Statutu. Wszyscy członkowie uczestniczący w tej sesji oddadzą głos korzystając z poczty elektronicznej. Sporządzony z tego głosowania protokół zostanie dostarczony do Sądu Rejestracyjnego i będzie podstawą do przeprowadzenia zmian w Statucie, które należy tak sformułować, aby dalsze jego zmiany mogłyby być np. w kompetencji Zarządu.
 2. Zwiększyć ściągalność składek członkowskich. Chodzi o to, aby Skarbnik uprzejmie lecz konsekwentnie przypominał członkom o niezapłaconych składkach.
 3. Zaktualizować listę członków. Decyzje o skreśleniu z listy podjąć w możliwie krótkim czasie po dzisiejszym Walnym Zebraniu.

Walne zebranie PTMKM 2003

5 czerwca.2003 odbyło się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM). Zebranie organizowano podczas współorganizowanej przez PTMKM 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2003

Komisja Rewizyjna przedstawiła protokół z działalności ustępującego Zarządu. Wybrane zostały m.in. nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Towarzystwa. Postawiono przed nowym Zarządem PTMKM szereg zadań do zrealizowania w czasie kadencji.

Wnioski końcowe z protokołu Komisji Rewizyjnej:

Na podstawie powyższego przeglądu osiągnięć ustępującego Zarządu i opierając się na osobistych spostrzeżeniach poczynionych ciągu ubiegłych dwóch lat, Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Zdaniem Komisji Rewizyjnej cały zarząd Towarzystwa, a zwłaszcza jego Przewodniczący, zasługuje na wyrazy najwyższego uznania. Niezwykle wartościowe były uwieńczone sukcesem inicjatywy organizowania konferencji i sympozjów naukowych, które poza wartością naukową i szkoleniową przyniosły Towarzystwu dochód finansowy. Oceniamy, że w ostatniej kadencji Zarządu nastąpił dalszy wzrost międzynarodowego prestiżu Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna PTMKM

Wnioski Komisji Wnioskowej

Komisja Wnioskowa przedstawiła następujące wnioski:

 • Powołać Komisję Statutową w trakcie zebrania wyłoniono członków tej komisji. W głosowaniu jawnym wybrani zostali: Czesław Cichoń, Jerzy Rakowski, Marek Witkowski.
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący składek: po 5 latach nieuiszczania składek skreślać z listy członków Towarzystwa (za wyjątkiem emerytów).
 • Rozważyć możliwość rozszerzenia działalności PTMKM na zastosowanie metod komputerowych w technice.
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej: zobowiązać Skarbnika Towarzystwa do konsekwentnego przypominania o konieczności płacenia składek wraz z podaniem wysokości i okresu ewentualnych zaległości w ich uiszczaniu.