Rozstrzygnięcie konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 roku

eccomas_logo.jpg

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2019 w ramach PTMKM został rozstrzygnięty. Wyniki ustalone na podstawie ocen 6 ekspertów są następujące:

I miejsce:
Nikhil Madan, New formulation of the discrete element method with deformable particles, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, promotor: prof. Jerzy Rojek, promotor pomocniczy: dr inż. Szymon Nosewicz

II miejsce:
Michał Olejnik, Modelling of interfacial flows with the Smoothed Particle Hydrodynamics method, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, promotor: prof. Jacek Pozorski

III miejsce (ex aequo):
Mateusz Sitko, Development of computationally efficient cellular automata model for recrystallization, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, promotor: prof. Łukasz Madej

Paulina Świątkiewicz, Equilibrium Finite Element Method in the Problem of the Thin Plate Bending, Politechnika Łódzka, promotor: Prof. Zdzisław Wieckowski

Miejsca V-IX (w kolejności alfabetycznej)

Krzysztof Bzowski, Wykorzystanie statystycznej reprezentacji mikrostruktury do modelowania przemian fazowych w stalach DP poprzez rozwiązanie równania dyfuzji, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, promotor: dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH

Adrian Gliszczyński, Stability and load carrying capacity of thin walled composite structures with bvids, Politechnika Łódzka, promotor: prof. Tomasz Kubiak, pomocniczy: dr inż. Leszek Czechowski
Paulina Jamińska-Gadomska, Analiza oddziaływania wiatru na układ budynek-rusztowanie, Politechnika Lubelska, promotor: dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. PL
Michał Tomaszewski, Numeryczno-eksperymentalne badania przepływu płynu w wybranych odcinkach naczyń wieńcowych, Wojskowa Akademia Techniczna, promotor: prof. Jerzy Małachowski, pomocniczy: dr inż. Kamil Sybilski

Z powodu zawieszenia kariery naukowej przez zdobywcy I miejsca dr N. Madan, po uzgodnieniu z nim do ECCOMAS została zgłoszona praca dr M. Olejnika.

Gratuluję Autorom i Promotorom wyróżnionych prac, a wszystkim bardzo dziękuję za udział w Konkursie

Załączam serdeczne pozdrowienia,

W imieniu Zarządu PTMKM
Witold Cecot