Konrad Perzyński członkiem EYIC Core Group

Konrad Perzyński, AGH, członek Zarządu PTMKM został wybrany na członka ECCOMAS Young Investigators Committee (EYIC) Core Group. Na stanowisko współprzewodniczących EYIC w nowej kadencji wybrano Carinę Nisters (University of Duisburg-Essen) oraz Simone Morganti (University of Pavia). EYIC Core Group. ma za zadanie wspierać działania komitetu przy organizacji cyklicznej konferencji EYIC i sesji dla młodych naukowców w ramach regularnych kongresów ECCOMAS, informować o sprawach związanych z EYIC w mediach społecznościowych, zwiększać zakres działania grupy wśród młodych naukowców oraz pomagać przy organizacji wszystkich wewnętrznych spotkań grupy EYIC. W skład EYIC Core Group wchodzą ponadto Bastian Oesterle (University of Stuttgart), Enrique Nadal Soriano (Universitat Politècnica de València) i Lorenzo Tamellini (CNR-IMATI Pavia).