Nagroda PTMKM 2020

Uchwałą Zarządu PTMKM podjętą na podstawie oceny Komisji powołanej do oceny zgłoszonych prac przyznano Nagrody PTMKM w roku 2020 (za osiągnięcia z roku 2019) następującym pracom:

  • w kategorii za „rozwiązanie zagadnień w zakresie mechaniki opublikowane w czasopismach” - cykl dwu prac:
    1. M. Kamiński, Homogenization of particulate and fibrous composites with some non-Gaussian material uncertainties, Composite Structures, Vol. 210, pp.778-786, 2019
    2. B. Pokusiński M. Kamiński, Lattice domes reliability by the perturbation-based approaches vs. semianalytical method, Computers and Structures, Vol. 221, pp.179-192, 2019
  • w kategorii za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki:
    1. J. Ptaszny, Analiza przestrzennych układów liniowosprężystych za pomocą szybkiej wielobiegunowej metody elementów brzegowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2019