Zmiana wysokości składek członkowskich od 2021

Informujemy, że wysokość rocznej składki członkowskiej od 01.01.2021 wynosi:
- 45 PLN dla członków będących pracownikami niesamodzielnymi,
- 70 PLN dla członków będących pracownikami samodzielnymi.
więcej