Nagroda PTMKM 2021

Uchwałą Zarządu PTMKM podjętą na podstawie oceny Komisji powołanej do oceny zgłoszonych prac przyznano Nagrody PTMKM w roku 2021 (za osiągnięcia z roku 2020) następującym pracom:

  • w kategorii za „rozwiązanie zagadnień w zakresie mechaniki opublikowane w czasopismach”, dwie równorzędne nagrody pracom:
    1. R. Czubacki, T. Lewiński, Optimal archgrids: a variational setting, Structural and Multidisciplinary Optimization, 2020, vol. 62, nr 3, str. 1371-1393; zgłaszający: dr inż. Radosław Czubacki, Politechnika Warszawska
    2. M. Paruch, Mathematical Modeling of Breast Tumor Destruction Using Fast Heating during Radiofrequency Ablation, Materials, 2020, 13(1), art. no. 136; zgłaszający: dr hab. inż. Marek Paruch, prof. PŚ, Politechnika Śląska.
  • w kategorii za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki:
    1. Burczynski, T., Kuś, W., Beluch, W., Długosz, A., Poteralski, A., Szczepanik, M., Intelligent Computing in Optimal Design, Springer, 2020, ISBN 978-3-030-34161-9, zgłaszający: dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol. Śl.

W imieniu Zarządu PTMKM gratulujemy autorom nagrodzonych prac.