Konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2021 roku

eccomas_logo.jpg

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences) ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2021 r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych i technicznych (ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2021 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).

Nagroda finałowa wynosi 2000 EUR plus pokrycie kosztu uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nagród.

Pierwszym etapem jest wyłonienie najlepszej pracy doktorskiej na poziomie krajowym przez Komisję powołaną przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki.

Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją o konkursie i przesłanie:

1. Pracy doktorskiej
2. Życiorysu (CV) w języku angielskim
3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim, jeżeli praca jest napisana w języku polskim

e-mailem jako pliki pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl w terminie do 1 lutego 2022 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo w PTMKM, dlatego wszystkich doktorów nie będących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie, zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.

Ogłoszenie wyników polskiego etapu konkursu planujemy na 1 marca 2022 r. Ogłoszenie wyników etapu finałowego nastąpi 30 kwietnia 2022 r., a wręczenie nagród będzie dokonane w czasie Kongresu ECCOMAS 2022, który odbędzie się w dniach 5-9 czerwca w Oslo. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy ECCOMAS i zaproszenie do udziału w ECCOMAS PhD Olympiad.

Prosimy o zachęcenie wypromowanych doktorów do wzięcia udziału w konkursie i rozpowszechnienie tej informacji w swoim środowisku naukowym, zwłaszcza wśród osób potencjalnie zainteresowanych konkursem.

Załączam serdeczne pozdrowienia,

Jerzy Rojek

Przewodniczący Zarządu PTMKM