Rozstrzygnięcie konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2021 roku

eccomas_logo.jpg

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2021 w ramach PTMKM został rozstrzygnięty. Wyniki ustalone na podstawie ocen 5 ekspertów są następujące:

I miejsce:
dr inż. Michał Wichrowski, IPPT PAN, Fluid-structure interaction problems: velocity-based formulation and monolithic computational methods, promotor: prof. Stanisław Stupkiewicz, promotor pomocniczy: dr Piotr Krzyżanowski

II miejsce ex aequo:
dr inż. Daniel Bachniak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Analiza Izogeometryczna oraz algorytmy optymalizacji w zastosowaniu do projektowania wieloetapowych procesów obróbki cieplnej stali w czasie kontrolowanego chłodzenia, promotor: dr hab. Danuta Szeliga, profesor uczelni

dr inż. Maciej J. Lewandowski-Szewczyk, IPPT PAN, Modelowanie efektów skali w zagadnieniach kontaktowych, promotor: prof. Stanisław Stupkiewicz

Miejsca IV-V:
dr inż. Marcin Hatłas, Politechnika Śląska, Modelling and Optimisation of Inhomogeneous Materials Using Granular Computations, promotor: dr hab. inż. Witold Beluch, prof. PŚl., promotor pomocniczy: dr hab. inż. Jacek Ptaszny, prof. PŚl.

dr inż. Bartosz Kawecki, Politechnika Lubelska, Dobór parametrów modeli obliczeniowych pełnych dźwigarów z kompozytów drewno-polimerowych zbrojonych włóknami, promotor: dr hab. inż. Jerzy Podgórski, profesor uczelni

Zwycięska praca dr inż. Michała Wichrowskiego zostanie zgłoszona do dalszego etapu konkursu ECCOMAS.
Dziękuję wszystkim Autorom zgłoszonych prac za udział w Konkursie.

Z poważaniem,
Jerzy Rojek
Przewodniczący Zarządu PTMKM