Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Skład Zarządu Towarzystwa:
Jerzy ROJEK - przewodniczący Zarządu PTMKM
Mieczysław KUCZMA - wiceprzewodniczący
Szymon NOSEWICZ - sekretarz
Ewa BŁAZIK-BOROWA - zastępca sekretarza
Piotr TAUZOWSKI - skarbnik
Jerzy PODGÓRSKI - zastępca skarbnika
Witold CECOT - członek Zarządu
Konrad PERZYŃSKI - członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:
Katarzyna RZESZUT - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard BIAŁECKI - członek Komisji Rewizyjnej
Grzegorz DZIERŻANOWSKI - członek Komisji Rewizyjnej