Ciekawe problemy

Proponujemy uczynić stronę internetową Towarzystwa forum dyskusji, wymiany doświadczeń i wzajemnych porad w rozwiązywaniu problemów naukowych.
Zapraszamy członków i sympatyków PTMKM do przesyłania na adres Towarzystwa towarzystwo@ptmkm.pl ciekawych problemów wymagających rozwiązania lub rozwiązań zamieszczonych tu zadań.