Członkostwo i składki

Członkostwo w PTMKM


1. Rozróżnia się następujące rodzaje członkostwa w Stowarzyszeniu:

(Statut PTMKM, §10)

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, których praca lub zainteresowania wiążą się z metodami komputerowymi mechaniki.
(Statut PTMKM, §11 pkt.1).

W sprawie szczegółów dotyczących członkostwa w PTMKM prosimy o kontakt z Zarządem PTMKM (towarzystwo@ptmkm.pl)

Opłaty członkowskie

Wysokość rocznej składki członkowskiej od 01.01.2021 wynosi:

- 45 PLN dla członków będących pracownikami niesamodzielnymi,
- 70 PLN dla członków będących pracownikami samodzielnymi.

Do dnia 31.12.2020 roczna składka członkowska wynosi:

- 35 PLN dla członków będących pracownikami niesamodzielnymi,
- 60 PLN dla członków będących pracownikami samodzielnymi.

W przypadku zaległości w opłatach prosimy o dokonanie wpłaty za ostatnie 4 lata.

Konto bankowe:
68 1540 1056 2069 6020 7002 0001
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział Operacyjny w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79A
60-529 Poznań

W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza aktualizacji danych (Aktualizacja danych - pobierz) na adres towarzystwo@ptmkm.pl lub wypełnienie elektronicznego formularza aktualizacji danych, który jest dostępny poniżej:

Formularz aktualizacji danych

Deklaracja członkowska

- pobierz