European Research Council

European Research Council (ERC)- Europejska Rada ds. Badań Naukowych jest pierwszą paneuropejską agencją kierującą i wspierającą finansowo badania typu frontier research. Składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz specjalnej jednostki ds. realizacji programu. Członkowie Rady są mianowani przez Komisję Europejską na okres czterech lat, z możliwością jednorazowego przedłużenia, w systemie rotacyjnym. Działają oni we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub innych, zapewniając różnorodność obszarów badawczych.

Podstawowe zasady działania ERC to:
Autonomia działania ERC gwarantowana przez Komisję Europejską;
Swoboda wyboru kierunków badań przez samych badaczy;
Wspieranie i stymulacja frontier research we wszystkich dziedzinach nauki;
Przejrzystość oceny wniosków.

ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej i specjalnej jednostki ds. realizacji programu
Powołana w 2005 r. Rada Naukowa ERC składa się z 22 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego z 17 krajów Europy. Reprezentantem Polski był prof. Michał Kleiber, a obecnie jest prof. Andrzej Jajszczyk.

Prezentacja na temat ERC (j. ang) - pobierz
Strona internetowa ERC: http://erc.europa.eu