Profesor Czesław Woźniak

prof. Czesław Woźniak.pngZ głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 14 grudnia 2015r. zmarł Profesor Czesław Woźniak – wybitny naukowiec, nauczyciel wielu pokoleń studentów, promotor i mentor bardzo wielu doktorów i habilitantów. Był nie tylko wybitnym mechanikiem o głębokiej wiedzy matematycznej, ale był też wspaniałym człowiekiem i życzliwym kolegą – będzie nam Go bardzo brakować…

ECCOMAS Awards 2016

eccomas_logo.jpg
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją dotyczącą Nagród ECCOMAS:

please find attached the ECCOMAS call for tenders for the 2016 edition of the Ritz-Galerkin,
the Prandtl and the Euler Medals, as well as the O. C. Zienkiewicz Award for
Young Scientists in Computational Engineering Sciences, and J.
L. Lions Award
for Young Scientists in Computational Mathematics, awarded by
the European Community on Computational Methods in Applied Sciences and
Engineering (ECCOMAS).

Konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską 2015

eccomas_logo.jpg
European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2015r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2015 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).
Nagroda finałowa wynosi 2000 Euro plus koszt uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nagród.
Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o przesłanie:
1. Pracy doktorskiej;
2. Życiorysu (CV) w języku angielskim;
3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim, jeżeli praca jest napisana w języku polskim
e-mailem w plikach pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl w terminie do 15 stycznia 2016r.
Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo PTMKM, dlatego wszystkich doktorów niebędących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.
Termin ogłoszenia wyników polskiego konkursu: 22 lutego 2016r.
Oryginalne zawiadomienie o konkursie ECCOMAS_BestPhD_2015 - pobierz

NOWY NUMER KONTA

Uwaga! Informujemy o nowym numerze konta bankowego:
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział Operacyjny w Poznaniu
68 1540 1056 2069 6020 7002 0001
ul. Wielka 14
61-774 Poznań

Konkursy podczas PCM-CMM-2015

Podczas PCM-CMM-2015 Congress w Gdańsku przeprowadzono: "Konkurs na najlepszy referat prezentowany przez młodego pracownika nauki" oraz "Konkurs na najlepszy plakat prezentowany podczas PCM-CMM-2015-Congress"

Laureatami nagrody im. Jana Szmeltera zostali:

  • Tomasz Gajewski, Politechnika Poznańska, Polska - za najlepszy referat prezentowany przez polskiego młodego pracownika nauki
  • Richard Ostwald, Technical University Dortmund, Germany - za najlepszy referat prezentowany przez zagranicznego młodego pracownika nauki
  • Marek Paruch, Politechnika Śląska, Polska - za najlepszy plakat prezentowany podczas PCM-CMM-2015 Congress

dyplom_1.jpg      dyplom_2.jpg      dyplom_3.jpg

ECCOMAS Congress 2016 - Young Investigators Minisymposium

logo_congress.jpg
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Young Investigators Minisymposium, które odbędzie się podczas ECCOMAS Congress 2016:

This minisymposium is organized by young investigators (all of which are members of the ECCOMAS Young Investigators Committee) for young investigators. The format of this minisymposium is different from the regular ones to particularly attract young researchers.

Strony