Zarząd

Wojciech SUMELKA – przewodniczący Zarządu PTMKM
Jerzy ROJEK – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM
Jan JAŚKOWIEC – członek Zarządu PTMKM
Marcin KAMIŃSKI – członek Zarządu PTMKM
Wacław KUŚ – członek Zarządu PTMKM
Konrad PERZYŃSKI – członek Zarządu PTMKM
Piotr SIELICKI – członek Zarządu PTMKM
Robert STUDZIŃSKI – członek Zarządu PTMKM