Znamy laureata polskiego etapu konkursu ECCOMAS PhD Awards 2023 !

Szanowni Państwo,

W ramach zgłoszeń do udziału w konkursie ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences) otrzymaliśmy pięć prac krajowych:

 • Dr inż. Rafał Bredow; Promotor: Prof. Marcin Kamiński | Dynamic structural reliability index estimation of steel skeletal and cable structures
 • Dr inż. Mateusz Mojżeszko; Promotor: Prof. Łukasz Madej | Numerical and experimental analysis of microstructural inhomogeneities in explosive welded layered materials
 • Dr inż. Marzena Mucha z Politechniki Krakowskiej; Promotor pracy: Prof. Jerzy Pamin | Influence of rate-dependence on unstable material response in large strain thermo-plasticity
 • Dr inż. Tomasz Służalec; Promotor: Maciej Paszyński | Neural networks for stabilization and hp-adaptation of finite element method simulation
 • Dr inż. Anna Skorupa; Promotor: Prof. Alicja Piasecka-Belkhayat | Multi-scale modelling of heat and mass transfer in tissues and cells during cryopreservation including interval methods

Następnie, prace podlegały ocenie, w której wyniku wyłoniono jednego zwycięzcę tego etapu konkursu.

Dr inż. Marzena Mucha z Politechniki Krakowskiej; Promotor pracy: Prof. Jerzy Pamin

Tytuł: Influence of rate-dependence on unstable material response in large strain thermo-plasticity (Wpływ prędkości procesu na niestateczne zachowanie materiału w termo-plastyczności przy dużych odkształceniach).

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor oraz Promotorowi!

Zarząd PTMKM

OPEN CALL – ECCOMAS Awards 2023

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences) ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2023 r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych i technicznych (ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2023 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering). Nagroda wynosi 2000 EUR plus pokrycie kosztu uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nagród.

Pierwszym etapem jest wyłonienie najlepszej pracy doktorskiej na poziomie krajowym przez Komisję powołaną przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki.

Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją o konkursie i przesłanie w terminie do 16 lutego 2024 r. e-mailem jako pliki pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl:

 1. Pracy doktorskiej
 2. Życiorysu (CV) w języku angielskim
 3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim.

Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo w PTMKM, dlatego wszystkich doktorów nie będących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie, zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.

Ogłoszenie wyników polskiego etapu konkursu planujemy na 5 marca 2024 r.

Ogłoszenie wyników etapu finałowego nastąpi 26 kwietnia 2024 r., a wręczenie nagród będzie dokonane w czasie  kongresu ECCOMAS 2024 Congress, która odbędzie się w dniach 3-7 czerwca 2024 w Lisbonie.

Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy ECCOMAS i zaproszenie do udziału w ECCOMAS PhD Olympiad.

Prosimy o zachęcenie wypromowanych doktorów do wzięcia udziału w konkursie i rozpowszechnienie tej informacji w swoim środowisku naukowym, zwłaszcza wśród osób potencjalnie zainteresowanych konkursem.

Oryginalne ogłoszenie konkursu poniżej

Wojciech Sumelka
Przewodniczący Zarządu PTMKM

NCTAM2024

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji 14th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, która odbędzie się w dn. 2-4 września 2024 (Sofia, Bułgaria).

Aktualne wiadomości dostępne są na stronie konferencji TUTAJ.

Ulotka First Announcement jest dostępna TUTAJ.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2023 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2023 r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych i technicznych. Laureat nagrody zostanie oficjalnym kandydatem z Polski w ramach konkursu (nadal czekamy na ogłoszenie konkursu ECCOMAS) – ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2023 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering.

Nadesłane prace podlegają ocenie przez Komisję powołaną przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki.

Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją o konkursie i przesłanie w terminie do 16 lutego 2024 r. e-mailem jako pliki pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl:

 1. Pracy doktorskiej
 2. Życiorysu (CV) w języku angielskim
 3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim.

Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo w PTMKM, dlatego wszystkich doktorów nie będących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie, zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.

Ogłoszenie wyników polskiego etapu konkursu planujemy na 5 marca 2024 r.

Prosimy o zachęcenie wypromowanych doktorów do wzięcia udziału w konkursie i rozpowszechnienie tej informacji w swoim środowisku naukowym, zwłaszcza wśród osób potencjalnie zainteresowanych konkursem.

Wojciech Sumelka
Przewodniczący Zarządu PTMKM

Nagroda PTMKM 2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o możliwości udziału w konkursie o Nagrodę PTMKM.

Konkurs o Nagrodę PTMKM odbywa się corocznie w dwóch kategoriach:
1) kategoria za rozwiązanie wybranych zagadnień w zakresie mechaniki opublikowane w czasopismach,
2) kategoria za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki.

Wnioski należy przesyłać w terminie do 28 lutego 2024.

Regulamin konkursu

Wojciech Sumelka
Przewodniczący Zarządu PTMKM

Nagroda im. Jana Szmeltera 2023

Podczas PCM-CMM-2023 w Gliwicach przeprowadzono konkurs o Nagrodę im. Jana Szmeltera na najlepszy referat prezentowany przez młodego pracownika nauki.

Laureatami nagrody im. Jana Szmeltera zostali:
1. miejsce – Alireza Tabrizikahou z Politechniki Poznańskiej za pracę – ” Multiscale Modelling of Concrete Reinforced with Shape Memory Alloys: An Investigation into the Mechanical Properties of High-Performance Concrete”,
2. miejsce – Michał Kucewicz z Wojskowej Akademii Technicznej za pracę – „Numerical simulation of single hole and free face blasting in underground mines in terms of rock failure prediction”,
3. miejsce – Paulina Stempin z Politechniki Poznańskiej za pracę – „Modelling of nonlocal thick plates in the framework of space-fractional continuum mechanics”.

Wyróżnienia:

Maria Zadoń – Politechnika Śląska za pracę ” Numerical analysis of the impact of an external heat impulse on oxygen distribution in biological tissue”

Marta Kopytowska – Politechniki Łódzkiej za pracę „The bioinspired node with a variable centre of the rotation to optimize the moments’ distribution in a portal frame”

Anna Skorupa – Politechnika Śląska za pracę „Application of fuzzy arithmetic to modelling the vitrifi cation and slow freezing process”

Ceremonia wręczenia dyplomów odbyła się podczas konferencji PCM-CMM 2023 w Gliwicach.

Nagroda PTMKM 2023

Uchwałą Zarządu PTMKM podjętą na podstawie oceny Komisji powołanej do oceny zgłoszonych prac przyznano Nagrody PTMKM w roku 2023 (za osiągnięcia z roku 2022) następującym pracom:

 • w kategorii za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki: Tadeusz Burczyński, Maciej Pietrzyk, Wacław Kuś, Łukasz Madej, Adam Mrozek, Łukasz Rauch, Multiscale Modelling and Optimisation of Materials and Structures, Willey, 2022, zgłaszający: dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol. Śl.

Ceremonia wręczenia dyplomu odbyła się podczas konferencji PCM-CMM 2023 w Gliwicach.

Medale PTMKM – 2023

Medale PTMKM przyznane w roku 2023

W roku 2023 Medal PTMKM im. prof. O.C. Zienkiewicza został przyznany następującym osobom:

 • w kategorii „Medal za całokształt działalności”:

Prof. Witold Elsner

 • w kategorii „Medal dla uczonych zagranicznych, szczególnie zasłużonych dla rozwoju metod komputerowych w Polsce”:

Prof. Marek Behr

Ceremonia wręczenia medali odbyła się podczas konferencji PCM-CMM 2023 w Gliwicac