Składki członkowskie

Na podstawie Uchwały nr 35/2022 Zarządu Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki wysokość składek członkowskich od dnia 1.01.2023 r wynosi:

  • 60 PLN dla członków posiadających stopień zawodowy magistra oraz pracowników emerytowanych (5.00zł/miesięcznie),
  • 90 PLN dla członków posiadających stopień naukowy doktora (7.50zł/miesięcznie)
  • 120 PLN dla członków posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora (10zł/miesięcznie).

Składki członkowskie należy przelewać na poniższe konto bankowe (w tytule należy podać imię i nazwisko)

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Poznaniu
68 1540 1056 2069 6020 7002 0001
ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań
NIP: 782-14-15-148
REGON: 350869333