Rozstrzygnięcie konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2020 roku

eccomas_logo.jpg

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2020 w ramach PTMKM został rozstrzygnięty. Wyniki ustalone na podstawie ocen 6 ekspertów są następujące:

I miejsce:
Jakub Sawicki, Memetic exploration of the objective insensitivity regions in continuous global optimization, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, promotor: prof. Robert Schaefer

Konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2020 roku

eccomas_logo.jpg

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences) ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2020 r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych i technicznych (ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2020 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).

Konrad Perzyński członkiem EYIC Core Group

Konrad Perzyński, AGH, członek Zarządu PTMKM został wybrany na członka ECCOMAS Young Investigators Committee (EYIC) Core Group. Na stanowisko współprzewodniczących EYIC w nowej kadencji wybrano Carinę Nisters (University of Duisburg-Essen) oraz Simone Morganti (University of Pavia). EYIC Core Group.

Rozstrzygnięcie konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 roku

eccomas_logo.jpg

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2019 w ramach PTMKM został rozstrzygnięty. Wyniki ustalone na podstawie ocen 6 ekspertów są następujące:

Konkurs ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 roku

eccomas_logo.jpg
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych (ECCOMAS ward for the two best PhD theses in 2019 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering).

Walne Zebranie Członków PTMKM 2019 - informacje ogólne, wybory władz PTMKM, wręczenie dyplomów

W dniu 10.09.2019 w Krakowie w gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Walne Zebranie (WZ) Członków Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki. Porządek zebrania obejmował następujące punkty:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Protokolanta Zebrania, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej poprzedzony uchwałą o liczebności tych komisji.
 4. Akceptacja porządku obrad.
 5. Informacja o uchwale Zarządu PTMKM w sprawie nadania Medali PTMKM im. O.C. Zienkiewicza w roku 2019.
 6. Informacja o uchwale Zarządu PTMKM w sprawie przyznania Nagród PTMKM w roku 2019, wręczenie dyplomów.
 7. Informacja o polskim etapie konkursów ECCOMAS na najlepsze prace doktorskie obronione w roku 2017 i roku 2018 z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych, oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów.
 8. Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawomocności Walnego Zebrania Członków PTMKM.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 13.09.2017.
 10. Przyjęcie ordynacji wyborczej do władz PTMKM.
 11. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 15. Wybory nowych władz Towarzystwa oraz informacje:
  • Informacja o ordynacji wyborczej do władz PTMKM i uchwalenie liczby członków Zarządu
  • Wybór Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa
  • Wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu Towarzystwa
  • Wybór Członków Zarządu
  • Wybór Członków Komisji Rewizyjnej
  • Dyskusja programowa w trakcie liczenia głosów
 16. Wolne wnioski, prezentacja wniosków przez Komisję Wnioskową, dyskusja i podjęcie uchwał.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Najważniejszym punktem obrad były wybory nowych władz Towarzystwa. W tajnym głosowaniu na funkcję Przewodniczącego PTMKM został wybrany Jerzy Rojek, na funkcję Wiceprzewodniczącego PTMKM Mieczysław Kuczma, na członków Zarządu PTMKM: Ewa Błazik-Borowa, Witold Cecot, Szymon Nosewicz, Konrad Perzyński, Jerzy Podgórski oraz Piotr Tauzowski, natomiast na członków Komisji Rewizyjnej: Ryszard Białecki , Grzegorz Dzierżanowski oraz Katarzyna Rzeszut.

W trakcie Walnego Zebrania Członków PTMKM, odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów dla zwycięzców polskiego etapu konkursu ECCOMAS na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2017 i roku 2018 z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych/technicznych. Dyplomy laureatom polskiego etapu konkursu ECCOMAS zostały wręczone przez Przewodniczącego PTMKM Jerzego Rojka:

za rok 2017:

 • I miejsce - dr inż. Balbina Wcisło z Politechniki Krakowskiej,
 • II miejsce – dr inż. Marek Klimczak z Politechniki Krakowskiej,
 • III miejsce - dr inż. Karol Frydrych z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.
PhD Award_Wcislo.jpg
PhD Award_Klimczak.jpg
PhD Award_Frydrych.jpg

Strony