Nagroda im. Jana Szmeltera 2023

Podczas PCM-CMM-2023 w Gliwicach przeprowadzono konkurs o Nagrodę im. Jana Szmeltera na najlepszy referat prezentowany przez młodego pracownika nauki.

Laureatami nagrody im. Jana Szmeltera zostali:
1. miejsce – Alireza Tabrizikahou z Politechniki Poznańskiej za pracę – ” Multiscale Modelling of Concrete Reinforced with Shape Memory Alloys: An Investigation into the Mechanical Properties of High-Performance Concrete”,
2. miejsce – Michał Kucewicz z Wojskowej Akademii Technicznej za pracę – „Numerical simulation of single hole and free face blasting in underground mines in terms of rock failure prediction”,
3. miejsce – Paulina Stempin z Politechniki Poznańskiej za pracę – „Modelling of nonlocal thick plates in the framework of space-fractional continuum mechanics”.

Wyróżnienia:

Maria Zadoń – Politechnika Śląska za pracę ” Numerical analysis of the impact of an external heat impulse on oxygen distribution in biological tissue”

Marta Kopytowska – Politechniki Łódzkiej za pracę „The bioinspired node with a variable centre of the rotation to optimize the moments’ distribution in a portal frame”

Anna Skorupa – Politechnika Śląska za pracę „Application of fuzzy arithmetic to modelling the vitrifi cation and slow freezing process”

Ceremonia wręczenia dyplomów odbyła się podczas konferencji PCM-CMM 2023 w Gliwicach.

Nagroda PTMKM 2023

Uchwałą Zarządu PTMKM podjętą na podstawie oceny Komisji powołanej do oceny zgłoszonych prac przyznano Nagrody PTMKM w roku 2023 (za osiągnięcia z roku 2022) następującym pracom:

  • w kategorii za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki: Tadeusz Burczyński, Maciej Pietrzyk, Wacław Kuś, Łukasz Madej, Adam Mrozek, Łukasz Rauch, Multiscale Modelling and Optimisation of Materials and Structures, Willey, 2022, zgłaszający: dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol. Śl.

Ceremonia wręczenia dyplomu odbyła się podczas konferencji PCM-CMM 2023 w Gliwicach.

Medale PTMKM – 2023

Medale PTMKM przyznane w roku 2023

W roku 2023 Medal PTMKM im. prof. O.C. Zienkiewicza został przyznany następującym osobom:

  • w kategorii „Medal za całokształt działalności”:

Prof. Witold Elsner

  • w kategorii „Medal dla uczonych zagranicznych, szczególnie zasłużonych dla rozwoju metod komputerowych w Polsce”:

Prof. Marek Behr

Ceremonia wręczenia medali odbyła się podczas konferencji PCM-CMM 2023 w Gliwicac

Olimpiada młodych doktorantów/naukowców

Tegoroczna olimpiadę młodych doktorantów/naukowców wygrali:

  1. Dr. Sanne Jolene Van den Boom – A discontinuity-enriched finite element method for the computational design of phononic crystals
  2. Dr. Ivo Steinbrecher – Mixed-dimensional finite element formulations for beam-to-solid interaction

Przypominamy, że z naszej strony w powyższych zmaganiach brał udział Dr inż. Krzysztof Podsiadło – Efficient algorithms for three-dimensional computational mesh generations and air pollution simulations based on hypergraph grammar.

Więcej informacji na Stronach

Zmarł honorowy członek PTMKM Profesor Zenon Waszczyszyn

W dniu 28 lutego 2023 r. zmarł

Profesor Zenon Waszczyszyn

członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU,
profesor Politechnik Krakowskiej i Rzeszowskiej, honorowy członek PTMKM,
uczony o wyjątkowym dorobku i uznaniu w Polsce i za granicą,
doktor honoris causa Budapest University of Technology and Economics,
autor wybitnych publikacji nt. mechaniki konstrukcji i materiałów
oraz metod inteligencji obliczeniowej,
promotor 17 prac doktorskich,
współtwórca polskiej szkoły metod obliczeniowych mechaniki,
IACM Fellow i laureat medalu PTMKM im. O.C. Zienkiewicza.

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Nagroda PTMKM 2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o możliwości udziału w konkursie o Nagrodę PTMKM.

Konkurs o Nagrodę PTMKM odbywa się corocznie w dwóch kategoriach:
1) kategoria za rozwiązanie wybranych zagadnień w zakresie mechaniki opublikowane w czasopismach,
2) kategoria za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki.

Wnioski należy przesyłać w terminie do 28 lutego 2023.

Regulamin konkursu

Wojciech Sumelka
Przewodniczący Zarządu PTMKM

OPEN CALL – ECCOMAS Awards 2022

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences) ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2022 r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych i technicznych (ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2022 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering). Nagroda wynosi 2000 EUR plus pokrycie kosztu uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nagród.

Pierwszym etapem jest wyłonienie najlepszej pracy doktorskiej na poziomie krajowym przez Komisję powołaną przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki.

Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją o konkursie i przesłanie w terminie do 1 lutego 2023 r. e-mailem jako pliki pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl:

  1. Pracy doktorskiej
  2. Życiorysu (CV) w języku angielskim
  3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim.

Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo w PTMKM, dlatego wszystkich doktorów nie będących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie, zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.

Ogłoszenie wyników polskiego etapu konkursu planujemy na 1 marca 2023 r.

Ogłoszenie wyników etapu finałowego nastąpi 28 kwietnia 2023 r., a wręczenie nagród będzie dokonane w czasie konferencji 7th ECCOMAS Young Investigators Conference (YIC 2023), która odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2023 w Porto.

Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy ECCOMAS i zaproszenie do udziału w ECCOMAS PhD Olympiad.

Prosimy o zachęcenie wypromowanych doktorów do wzięcia udziału w konkursie i rozpowszechnienie tej informacji w swoim środowisku naukowym, zwłaszcza wśród osób potencjalnie zainteresowanych konkursem.

Oryginalne ogłoszenie konkursu poniżej

Wojciech Sumelka
Przewodniczący Zarządu PTMKM