Nagroda im. Jana Szmeltera 2023

Podczas PCM-CMM-2023 w Gliwicach przeprowadzono konkurs o Nagrodę im. Jana Szmeltera na najlepszy referat prezentowany przez młodego pracownika nauki.

Laureatami nagrody im. Jana Szmeltera zostali:
1. miejsce – Alireza Tabrizikahou z Politechniki Poznańskiej za pracę – ” Multiscale Modelling of Concrete Reinforced with Shape Memory Alloys: An Investigation into the Mechanical Properties of High-Performance Concrete”,
2. miejsce – Michał Kucewicz z Wojskowej Akademii Technicznej za pracę – „Numerical simulation of single hole and free face blasting in underground mines in terms of rock failure prediction”,
3. miejsce – Paulina Stempin z Politechniki Poznańskiej za pracę – „Modelling of nonlocal thick plates in the framework of space-fractional continuum mechanics”.

Wyróżnienia:

Maria Zadoń – Politechnika Śląska za pracę ” Numerical analysis of the impact of an external heat impulse on oxygen distribution in biological tissue”

Marta Kopytowska – Politechniki Łódzkiej za pracę „The bioinspired node with a variable centre of the rotation to optimize the moments’ distribution in a portal frame”

Anna Skorupa – Politechnika Śląska za pracę „Application of fuzzy arithmetic to modelling the vitrifi cation and slow freezing process”

Ceremonia wręczenia dyplomów odbyła się podczas konferencji PCM-CMM 2023 w Gliwicach.

Nagroda PTMKM 2023

Uchwałą Zarządu PTMKM podjętą na podstawie oceny Komisji powołanej do oceny zgłoszonych prac przyznano Nagrody PTMKM w roku 2023 (za osiągnięcia z roku 2022) następującym pracom:

  • w kategorii za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki: Tadeusz Burczyński, Maciej Pietrzyk, Wacław Kuś, Łukasz Madej, Adam Mrozek, Łukasz Rauch, Multiscale Modelling and Optimisation of Materials and Structures, Willey, 2022, zgłaszający: dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol. Śl.

Ceremonia wręczenia dyplomu odbyła się podczas konferencji PCM-CMM 2023 w Gliwicach.

Medale PTMKM – 2023

Medale PTMKM przyznane w roku 2023

W roku 2023 Medal PTMKM im. prof. O.C. Zienkiewicza został przyznany następującym osobom:

  • w kategorii „Medal za całokształt działalności”:

Prof. Witold Elsner

  • w kategorii „Medal dla uczonych zagranicznych, szczególnie zasłużonych dla rozwoju metod komputerowych w Polsce”:

Prof. Marek Behr

Ceremonia wręczenia medali odbyła się podczas konferencji PCM-CMM 2023 w Gliwicac

Zmarł honorowy członek PTMKM Profesor Zenon Waszczyszyn

W dniu 28 lutego 2023 r. zmarł

Profesor Zenon Waszczyszyn

członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU,
profesor Politechnik Krakowskiej i Rzeszowskiej, honorowy członek PTMKM,
uczony o wyjątkowym dorobku i uznaniu w Polsce i za granicą,
doktor honoris causa Budapest University of Technology and Economics,
autor wybitnych publikacji nt. mechaniki konstrukcji i materiałów
oraz metod inteligencji obliczeniowej,
promotor 17 prac doktorskich,
współtwórca polskiej szkoły metod obliczeniowych mechaniki,
IACM Fellow i laureat medalu PTMKM im. O.C. Zienkiewicza.

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.