Komisja Rewizyjna

Grzegorz DZIERŻANOWSKI – przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTMKM
Witold CECOT – członek Komisji Rewizyjnej PTMKM
Antoni JOHN – członek Komisji Rewizyjnej PTMKM