Laureaci Nagrody PTMKM

Nagroda PTMKM 2022

Uchwałą Zarządu PTMKM podjętą na podstawie oceny Komisji powołanej do oceny zgłoszonych prac przyznano Nagrody PTMKM w roku 2023 (za osiągnięcia z roku 2022) następującym pracom:

 • w kategorii za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki: Tadeusz Burczyński, Maciej Pietrzyk, Wacław Kuś, Łukasz Madej, Adam Mrozek, Łukasz Rauch, Multiscale Modelling and Optimisation of Materials and Structures, Willey, 2022, zgłaszający: dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol. Śl.

Nagroda PTMKM 2021

Uchwałą Zarządu PTMKM podjętą na podstawie oceny Komisji powołanej do oceny zgłoszonych prac przyznano Nagrody PTMKM w roku 2021 (za osiągnięcia z roku 2020) następującym pracom:

 • w kategorii za „rozwiązanie zagadnień w zakresie mechaniki opublikowane w czasopismach”, dwie równorzędne nagrody pracom:
  1. R. Czubacki, T. Lewiński, Optimal archgrids: a variational setting, Structural and Multidisciplinary Optimization, 2020, vol. 62, nr 3, str. 1371-1393; zgłaszający: dr inż. Radosław Czubacki, Politechnika Warszawska
  2. M. Paruch, Mathematical Modeling of Breast Tumor Destruction Using Fast Heating during Radiofrequency Ablation, Materials, 2020, 13(1), art. no. 136; zgłaszający: dr hab. inż. Marek Paruch, prof. PŚ, Politechnika Śląska.
 • w kategorii za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki:
  1. Burczynski, T., Kuś, W., Beluch, W., Długosz, A., Poteralski, A., Szczepanik, M., Intelligent Computing in Optimal Design, Springer, 2020, ISBN 978-3-030-34161-9, zgłaszający: dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol. Śl.

Nagroda PTMKM 2020

Uchwałą Zarządu PTMKM podjętą na podstawie oceny Komisji powołanej do oceny zgłoszonych prac przyznano Nagrody PTMKM w roku 2020 (za osiągnięcia z roku 2019) następującym pracom:

 • w kategorii za „rozwiązanie zagadnień w zakresie mechaniki opublikowane w czasopismach” – cykl dwu prac:
  1. M. Kamiński, Homogenization of particulate and fibrous composites with some non-Gaussian material uncertainties, Composite Structures, Vol. 210, pp.778-786, 2019
  2. B. Pokusiński M. Kamiński, Lattice domes reliability by the perturbation-based approaches vs. semianalytical method, Computers and Structures, Vol. 221, pp.179-192, 2019
 • w kategorii za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki:
  1. J. Ptaszny, Analiza przestrzennych układów liniowosprężystych za pomocą szybkiej wielobiegunowej metody elementów brzegowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2019

Nagroda PTMKM 2019

Uchwałą Zarządu PTMKM podjętą na podstawie oceny Komisji powołanej do oceny zgłoszonych prac przyznano Nagrody PTMKM w roku 2019 (za osiągnięcia z roku 2017 oraz 2018) następującym pracom:

 • w kategorii czasopisma – cykl 4 wieloautorskich prac zgłoszonych przez Michała Haidę z Politechniki Śląskiej
 • w kategorii podręcznik, monografia:
  • Plate and Shell Structures. Selected Analytical and Finite Element Solutions, Maria Radwańska, Anna Stankiewicz, Adam Wosatko, Jerzy Pamin, Wiley 2017.

Nagroda PTMKM 2017

W roku 2017 Nagroda PTMKM została przyznana pracy:

Analysis of microstructure and damage evolution in ultra-thin wires of the magnesium alloy MgCa0.8 at multipass drawing, JOM(2016) 68: 3063-3069
A. Milenin, P. Kustra, D. Byrska-Wójcik, O. Grydin, M. Schaper, Th. Mentlein, G. Gerstein, F. Nürnberger,

za opracowanie numerycznej metody wspomagającej proces produkcji ultracienkich biodegradowalnych nici chirurgicznych.

W roku 2017 przyznano Wyróżnienie dla podręcznika:

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, OW PW 2016
G. Rakowski, Z. Kacprzyk.


Nagroda PTMKM 2016

W roku 2016 Nagroda PTMKM została przyznana pracy:

Rubber material study in terms of modelling of terrain vehicle tire subjected to impulse loading, PhD Monograph, WAT, Warszawa 2015
Paweł Baranowski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

za kompleksowe ujęcie tematyki materiałów gumopodobnych obejmujące: teorię, badania eksperymentalne ich własności, analizę numeryczną i wymagające, ważne zastosowania inżynierskie w projektowaniu kół wojskowych pojazdów samochodowych.