Linki

Wydawnictwa

Computer Assisted Methods in Engineering and Science (CAMES)

IACM Expressions

ECCOMAS NEWSLETTER

Pozostałe 

International Association for Computational Mechnics (IACM)

Central European Association for Computational Mechanics (CEACM)

European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)

Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN

Sekcja Metod Obliczeniowych i Optymalizacji KM PAN

European Mechanics Society (EUROMECH)

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)