Zebrania Zarządu

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 18.12.2023

W dniu 18 grudnia 2023 roku w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZooM odbyło się zebranie Zarządu PTMKM.

W zebraniu uczestniczyli:

 • Wojciech SUMELKA – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Jerzy ROJEK – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Piotr SIELICKI – sekretarz Zarządu;
 • Robert STUDZIŃSKI – skarbnik Zarządu;
 • Jan JAŚKOWIEC – członek Zarządu;
 • Marcin KAMIŃSKI – członek Zarządu;
 • Wacław KUŚ – członek Zarządu;
 • Konrad PERZYŃSKI – członek Zarządu;

Zebranie prowadził Przewodniczący PTMKM Wojciech Sumelka.

Podczas obrad dyskutowano zagadnienia poruszane według zaproponowanego porządku dziennego:

 1. Otwarcie zebrina
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Działalność PTMKM w ostatnim roku
 4. Działania związane z organizacją konferencji CMM-2025
 5. Omówienie regulaminu konkursu im. Jana Szmeltera dla młodych naukowców
 6. Informacje o działalności ECCOMAS Young Investigators Committee (EYIC)
 7. Stan członkostwa w PTMKM
 8. Finanse PTMKM, w tym stan opłat członkowskich
 9. Wolne głosy i wnioski
 10. Zamknięcie zebrania

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 06.09.2022

W dniu 6 września 2022 roku odbyło się w Świnoujściu zebranie Zarządu PTMKM.

W zebraniu uczestniczyli:

 • Wojciech SUMELKA – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Jerzy ROJEK – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Jan JAŚKOWIEC – członek Zarządu;
 • Marcin KAMIŃSKI – członek Zarządu;
 • Wacław KUŚ – członek Zarządu;
 • Konrad PERZYŃSKI – członek Zarządu;
 • Piotr SIELICKI – członek Zarządu;
 • Robert STUDZIŃSKI – członek Zarządu;

Zebranie prowadził Przewodniczący PTMKM Wojciech Sumelka.

Na zebraniu poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM:

Piotra SIELICKIEGO na stanowisko Sekretarza;
Roberta STUDZIŃSKIEGO na stanowisko Skarbnika.

Obaj kandydaci zostali jednomyślnie wybrani na proponowane stanowiska.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:

Sekretarz PTMKM Piotr Sielicki

Zatwierdził:

Przewodniczący PTMKM Wojciech Sumelka


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 16.12.2021

W dniu 16 grudnia 2021 roku w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy GoToMeeting odbyło się zebranie Zarządu PTMKM.

W zebraniu uczestniczyli:

 • Jerzy ROJEK – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Szymon NOSEWICZ – sekretarz;
 • Piotr TAUZOWSKI – skarbnik;
 • Jerzy PODGÓRSKI – zastępca skarbnika;
 • Witold CECOT – członek Zarządu;
 • Konrad PERZYŃSKI – członek Zarządu;
 • Ewa BŁAZIK-BOROWA – członek Zarządu;

Nieobecny usprawiedliwiony: Mieczysław Kuczma

Zebranie prowadził Przewodniczący PTMKM Jerzy Rojek.

Podczas obrad dyskutowano zagadnienia poruszane według zaproponowanego porządku dziennego:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Działalność PTMKM w ostatnim roku
 4. Działania związane z organizacją konferencji CMM-SolMech2022 i CMM-PCM2023
 5. Omówienie i przyjęcie regulaminu konkursu im. Jana Szmeltera dla młodych naukowców
 6. Informacje o działalności ECCOMAS Young Investigators Committee (EYIC)
 7. Stan członkostwa w PTMKM
 8. Finanse PTMKM, stan opłat członkowskich
 9. Ustalenie opłaty członkowskiej na 2022 rok
 10. Zamknięcie zebrania

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 18.12.2020

W dniu 18 grudnia 2020 roku w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy GoToMeeting odbyło się zebranie Zarządu PTMKM.

W zebraniu uczestniczyli:

 • Jerzy ROJEK – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Mieczysław KUCZMA – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Szymon NOSEWICZ – sekretarz;
 • Piotr TAUZOWSKI – skarbnik;
 • Jerzy PODGÓRSKI – zastępca skarbnika;
 • Witold CECOT – członek Zarządu;
 • Konrad PERZYŃSKI – członek Zarządu;
 • Ewa BŁAZIK-BOROWA – członek Zarządu;

Zebranie prowadził Przewodniczący PTMKM Jerzy Rojek.

Podczas obrad dyskutowano zagadnienia poruszane według zaproponowanego porządku dziennego:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Działalność PTMKM w ostatnim roku
 4. Działania związane z organizacją Konferencji CMM 2021+1
 5. Informacje o działalności ECCOMAS Young Investigators Committee (EYIC)
 6. Stan członkostwa w PTMKM
 7. Finanse PTMKM, stan opłat członkowskich
 8. Ustalenie opłaty członkowskiej na 2021 rok
 9. Zamknięcie zebrania

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 10.09.2019

W dniu 10 września 2019 roku odbyło się w Krakowie zebranie Zarządu PTMKM.
W zebraniu uczestniczyli:

 • Jerzy ROJEK – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Mieczysław KUCZMA – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Ewa BŁAZIK-BOROWA – członek Zarządu;
 • Witold CECOT – członek Zarządu;
 • Szymon NOSEWICZ – członek Zarządu;
 • Konrad PERZYŃSKI – członek Zarządu;
 • Jerzy PODGÓRSKI – członek Zarządu;
 • Piotr TAUZOWSKI – członek Zarządu (poprzez wideokonferencję);

Zebranie prowadził Przewodniczący PTMKM Jerzy Rojek.

Podczas obrad dyskutowano zagadnienia poruszane na Walnym Zebraniu Członków PTMKM, które odbyło się w tym 10.09.2019r.

W dalszej części zebrania poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania:

 • Szymona NOSEWICZA na stanowisko Sekretarza;
 • Piotra TAUZOWSKIEGO na stanowisko Skarbnika.

Obaj kandydaci zostali jednomyślnie wybrani na proponowane stanowiska.

Następnie w głosowaniu jawnym wybrano zastępców Sekretarza i Skarbnika. Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Jerzy PODGÓRSKI na stanowisko zastępcy Sekretarza;
 • Ewa BŁAZIK-BOROWA na stanowisko zastępcy Skarbnika.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:

Sekretarz PTMKM                      Przewodniczący PTMKM
Szymon Nosewicz                                  Jerzy Rojek


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 14.12.2018

W dniu 14 grudnia 2018 roku odbyło się w Instytucie Podstawowych Problemów Nauki PAN w Warszawie zebranie Zarządu PTMKM.
W zebraniu uczestniczyli:

 • Jerzy ROJEK – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Mieczysław KUCZMA – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM (poprzez połączenie telefoniczne);
 • Witold CECOT – członek Zarządu;
 • Szymon NOSEWICZ – sekretarz;
 • Konrad PERZYŃSKI – członek Zarządu;
 • Jerzy PODGÓRSKI – zastępca skarbnika;
 • Piotr TAUZOWSKI – skarbnik;

Zebranie prowadził Przewodniczący PTMKM Jerzy Rojek.

Podczas obrad dyskutowano zagadnienia poruszane według zaproponowanego porządku dziennego:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Najważniejsze wydarzenia w ostatnim roku
 4. Działania związane z organizacją Kongresu PCM-CMM 2019
 5. Informacje o przygotowaniach do ECCOMAS Young Investigators Conference 2019 – YIC 2019
 6. Kursy organizowane przez PTMKM: kurs przedkonferencyjny – przed PCM-CMM w Krakowie, tygodniowy kurs w Warszawie
 7. Stan członkostwa w PTMKM
 8. Finanse PTMKM, stan opłat członkowskich
 9. Uchwały w sprawie zawieszenia i wykluczenia
 10. Ustalenie opłaty członkowskiej na 2019 rok
 11. Zmiana regulaminu nagrody PTMKM
 12. Zamknięcie zebrania

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 15.09.2017

W dniu 15 września 2017 roku odbyło się w Lublinie zebranie Zarządu PTMKM.
W zebraniu uczestniczyli:

 • Jerzy ROJEK – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Mieczysław KUCZMA – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Ewa BŁAZIK-BOROWA – członek Zarządu;
 • Witold CECOT – członek Zarządu (poprzez telekonferencję);
 • Szymon NOSEWICZ – członek Zarządu (poprzez wideokonferencję);
 • Konrad PERZYŃSKI – członek Zarządu;
 • Jerzy PODGÓRSKI – członek Zarządu;
 • Piotr TAUZOWSKI – członek Zarządu (poprzez wideokonferencję);

Zebranie prowadził Przewodniczący PTMKM Jerzy Rojek.

Podczas obrad dyskutowano zagadnienia poruszane na Walnym Zebraniu Członków PTMKM, które odbyło się w tym 13.09.2017r.

W dalszej części zebrania poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania:

 • Szymona NOSEWICZA na stanowisko Sekretarza;
 • Piotra TAUZOWSKIEGO na stanowisko Skarbnika.

Obaj kandydaci zostali jednomyślnie wybrani na proponowane stanowiska.

Następnie w głosowaniu jawnym wybrano zastępców Sekretarza i Skarbnika. Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Jerzy PODGÓRSKI na stanowisko zastępcy Sekretarza;
 • Ewa BŁAZIK-BOROWA na stanowisko zastępcy Skarbnika.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:

Sekretarz PTMKM                      Przewodniczący PTMKM
Szymon Nosewicz                                  Jerzy Rojek


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 09.09.2015

W dniu 09 września 2015 roku odbyło się w Gdańsku zebranie Zarządu PTMKM.
W zebraniu uczestniczyli:

 • Mieczysław KUCZMA – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Jerzy PAMIN – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Ewa BŁAZIK-BOROWA – członek Zarządu;
 • Tomasz LEWIŃSKI – członek Zarządu;
 • Przemysław LITEWKA – członek Zarządu;
 • Magdalena ŁASECKA-PLURA – członek Zarządu;
 • Katarzyna RZESZUT– członek Zarządu;

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący PTMKM Mieczysław Kuczma.

Podczas obrad dyskutowano zagadnienia poruszane na Walnym Zebraniu Członków PTMKM, które odbyło się w tym samym dniu, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków Komisji Wnioskowej.

W dalszej części zebrania poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania:

 • Magdaleny ŁASECKIEJ-PLURY na stanowisko Sekretarza;
 • Katarzyny RZESZUT na stanowisko Skarbnika.

Obie kandydatki zostały jednomyślnie wybrane na proponowane stanowiska.

Następnie w głosowaniu jawnym wybrano zastępców Sekretarza i Skarbnika. Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Przemysław LITEWKA na stanowisko zastępcy Sekretarza;
 • Ewa BŁAZIK-BOROWA na stanowisko zastępcy Skarbnika.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:

Sekretarz PTMKM                      Przewodniczący PTMKM
Magdalena Łasecka-Plura        Mieczysław Kuczma


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 28.08.2013

W dniu 28 sierpnia 2013 roku odbyło się w Poznaniu zebranie Zarządu PTMKM
W zebraniu uczestniczyli:

 • Mieczysław KUCZMA – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Jerzy PAMIN – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Tomasz LEWIŃSKI – członek Zarządu;
 • Przemysław LITEWKA – członek Zarządu;
 • Magdalena ŁASECKA-PLURA – członek Zarządu;
 • Katarzyna RZESZUT– członek Zarządu;
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI – członek Zarządu.

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący PTMKM Mieczysław Kuczma.

Podczas obrad dyskutowano zagadnienia poruszane na Walnym Zebraniu w dniu 27.08.2013, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków Komisji Wnioskowej.

W dalszej części zebrania poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania w dniu 27.08.2013:

 • Magdaleny ŁASECKIEJ-PLURY na stanowisko Sekretarza;
 • Katarzyny RZESZUT na stanowisko Skarbnika.

Obie kandydatki zostały jednomyślnie wybrane na proponowane stanowiska.

Następnie w głosowaniu jawnym wybrano zastępców Sekretarza i Skarbnika. Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Przemysław LITEWKA na stanowisko zastępcy Sekretarza;
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI na stanowisko zastępcy Skarbnika.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:

Sekretarz PTMKM                      Przewodniczący PTMKM
Magdalena Łasecka-Plura        Mieczysław Kuczma


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 11.05.2011

W dniu 11 maja 2011 roku odbyło się w Warszawie zebranie Zarządu PTMKM.
W zebraniu uczestniczyli:

 • Jerzy PAMIN – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Tadeusz BURCZYŃSKI – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Mieczysław KUCZMA – członek Zarządu;
 • Tomasz LEWIŃSKI – członek Zarządu;
 • Anna STANKIEWICZ – członek Zarządu;
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI– członek Zarządu;
 • Adam WOSATKO – członek Zarządu.

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący PTMKM Jerzy Pamin.
Podczas obrad dyskutowano nt. projektu nowego Statutu Towarzystwa i zagadnień poruszanych na Walnym Zebraniu w dniu 10.05.2011.
W dalszej części zebrania poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania w dniu 10.05.2011:

 • Adama WOSATKO na stanowisko Sekretarza;
 • Anny STANKIEWICZ na stanowisko Skarbnika.

Obydwoje kandydaci zostali jednomyślnie wybrani na proponowane stanowiska.
Następnie w głosowaniu jawnym wybrano zastępców Sekretarza i Skarbnika. Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Zdzisław WIĘCKOWSKI na stanowisko zastępcy Sekretarza.
 • Mieczysław KUCZMA na stanowisko zastępcy Skarbnika

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:
Sekretarz PTMKM Przewodniczący PTMKM
Adam Wosatko Jerzy Pamin


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 21.05.2009

W dniu 21 maja 2009 roku odbyło się w Zielonej Górze
zebranie Zarządu PTMKM.
W zebraniu uczestniczyli:

 • Jerzy PAMIN – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Tadeusz BURCZYŃSKI – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Mieczysław KUCZMA – członek Zarządu;
 • Tomasz LEWIŃSKI – członek Zarządu;
 • Anna STANKIEWICZ – członek Zarządu;
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI– członek Zarządu;
 • Adam WOSATKO – członek Zarządu.

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący PTMKM Jerzy Pamin.
Podczas obrad dyskutowano nt. zagadnień poruszanych na Walnym Zebraniu w dniu 19.05.2009, w tym szczególnie wnioski Komisji Wnioskowej.
W dalszej części zebrania poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania w dniu 19.05.2009:

 • Adama WOSATKO na stanowisko Sekretarza;
 • Anny STANKIEWICZ na stanowisko Skarbnika.

Obydwoje kandydaci zostali jednomyślnie wybrani na proponowane stanowiska.
Następnie w głosowaniu jawnym wybrano zastępców Sekretarza i Skarbnika. Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Zdzisław WIĘCKOWSKI na stanowisko zastępcy Sekretarza.
 • Mieczysław KUCZMA na stanowisko zastępcy Skarbnika

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:
Sekretarz PTMKM Przewodniczący PTMKM
Adam Wosatko Jerzy Pamin


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM 2007

W dniu 22 sierpnia 2007 roku odbyło się zebranie Zarządu PTMKM.
W zebraniu uczestniczyli:

 • Tadeusz BURCZYŃSKI – przewodniczący Zarządu PTMKM
 • Jerzy PAMIN – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM
 • Witold BELUCH – członek Zarządu
 • Adam GLEMA – członek Zarządu
 • Antoni JOHN – członek Zarządu
 • Mieczysław KUCZMA– członek Zarządu
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI– członek Zarządu

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący PTMKM Tadeusz Burczyński.
Podczas obrad dyskutowano zagadnienia poruszane na Walnym Zebraniu w dniu 20.06.2007, w tym szczególnie wnioski Komisji Wnioskowej.
W dalszej części zebrania poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania w dniu 20.06.2007:

 • Witolda Belucha na stanowisko Sekretarza
 • Antoniego Johna na stanowisko Skarbnika

Obydwaj kandydaci zostali jednomyślnie wybrani na proponowane stanowiska.
Następnie w głosowaniu jawnym wybrano zastępców Sekretarza i Skarbnika.
Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Mieczysław KUCZMA na stanowisko zastępcy Sekretarza
 • Adam GLEMA na stanowisko zastępcy Skarbnika

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:
Witold Beluch Sekretarz PTMKM

Tadeusz Burczyński Przewodniczący PTMKM


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU Z DNIA 04.07.2005

W dniu 04 lipca 2005 roku odbyło się w Gliwicach zebranie Zarządu PTMKM w nowym składzie. W zebraniu uczestniczyli:

 • Tadeusz BURCZYŃSKI – przewodniczący Zarządu PTMKM
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI – wice-przewodniczący Zarządu PTMKM
 • Witold BELUCH – członek Zarządu
 • Antoni JOHN – członek Zarządu
 • Bohdan MOCHNACKI – członek Zarządu
 • Jerzy PAMIN – członek Zarządu
 • Leonard ZIEMIAŃSKI – członek Zarządu

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący PTMKM Tadeusz Burczyński.
Podczas obrad przedyskutowano zagadnienia poruszane na Walnym Zebraniu w dniu 21.06.2005, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków Komisji Wnioskowej.
Poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania w dniu 21.06.2005:

 • Witolda BELUCHA na stanowisko Sekretarza;
 • Antoniego JOHNA na stanowisko Skarbnika.

Obydwaj kandydaci zostali jednomyślnie wybrani na proponowane stanowiska.
Ponadto wybrano w głosowaniu jawnym zastępców Sekretarza i Skarbnika.
Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Jerzy PAMIN – na stanowisko zastępcy Skarbnika
 • Leonard ZIEMIAŃSKI – na stanowisko zastępcy Sekretarza.

Protokołował:
Sekretarz PTMKM Witold Beluch