Regulamin Obrad

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki