DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

1. Rozróżnia się następujące rodzaje członkostwa w Stowarzyszeniu:

  • członek zwyczajny,
  • członek honorowy,
  • członek wspierający.

(Statut PTMKM, §10)

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, których praca lub zainteresowania wiążą się z metodami komputerowymi mechaniki.
(Statut PTMKM, §11 pkt.1).

Formularz deklaracji członkowskiej


W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza aktualizacji danych na adres towarzystwo@ptmkm.pl 

Formularz aktualizacji danych