Olimpiada młodych doktorantów/naukowców

Tegoroczna olimpiadę młodych doktorantów/naukowców wygrali:

  1. Dr. Sanne Jolene Van den Boom – A discontinuity-enriched finite element method for the computational design of phononic crystals
  2. Dr. Ivo Steinbrecher – Mixed-dimensional finite element formulations for beam-to-solid interaction

Przypominamy, że z naszej strony w powyższych zmaganiach brał udział Dr inż. Krzysztof Podsiadło – Efficient algorithms for three-dimensional computational mesh generations and air pollution simulations based on hypergraph grammar.

Więcej informacji na Stronach

Zmarł honorowy członek PTMKM Profesor Zenon Waszczyszyn

W dniu 28 lutego 2023 r. zmarł

Profesor Zenon Waszczyszyn

członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU,
profesor Politechnik Krakowskiej i Rzeszowskiej, honorowy członek PTMKM,
uczony o wyjątkowym dorobku i uznaniu w Polsce i za granicą,
doktor honoris causa Budapest University of Technology and Economics,
autor wybitnych publikacji nt. mechaniki konstrukcji i materiałów
oraz metod inteligencji obliczeniowej,
promotor 17 prac doktorskich,
współtwórca polskiej szkoły metod obliczeniowych mechaniki,
IACM Fellow i laureat medalu PTMKM im. O.C. Zienkiewicza.

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Nagroda PTMKM 2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o możliwości udziału w konkursie o Nagrodę PTMKM.

Konkurs o Nagrodę PTMKM odbywa się corocznie w dwóch kategoriach:
1) kategoria za rozwiązanie wybranych zagadnień w zakresie mechaniki opublikowane w czasopismach,
2) kategoria za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki.

Wnioski należy przesyłać w terminie do 28 lutego 2023.

Regulamin konkursu

Wojciech Sumelka
Przewodniczący Zarządu PTMKM

OPEN CALL – ECCOMAS Awards 2022

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences) ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2022 r. z zakresu metod komputerowych w naukach stosowanych i technicznych (ECCOMAS Award for the two best PhD theses in 2022 on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering). Nagroda wynosi 2000 EUR plus pokrycie kosztu uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nagród.

Pierwszym etapem jest wyłonienie najlepszej pracy doktorskiej na poziomie krajowym przez Komisję powołaną przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki.

Wszystkich doktorów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją o konkursie i przesłanie w terminie do 1 lutego 2023 r. e-mailem jako pliki pdf na adres towarzystwo@ptmkm.pl:

  1. Pracy doktorskiej
  2. Życiorysu (CV) w języku angielskim
  3. Krótkiego streszczenia pracy (2-3 str.) w języku angielskim.

Warunkiem udziału w konkursie jest członkostwo w PTMKM, dlatego wszystkich doktorów nie będących jeszcze członkami Towarzystwa, a chcącymi wziąć udział w konkursie, zapraszamy do uprzedniego złożenia wniosku o członkostwo.

Ogłoszenie wyników polskiego etapu konkursu planujemy na 1 marca 2023 r.

Ogłoszenie wyników etapu finałowego nastąpi 28 kwietnia 2023 r., a wręczenie nagród będzie dokonane w czasie konferencji 7th ECCOMAS Young Investigators Conference (YIC 2023), która odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2023 w Porto.

Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy ECCOMAS i zaproszenie do udziału w ECCOMAS PhD Olympiad.

Prosimy o zachęcenie wypromowanych doktorów do wzięcia udziału w konkursie i rozpowszechnienie tej informacji w swoim środowisku naukowym, zwłaszcza wśród osób potencjalnie zainteresowanych konkursem.

Oryginalne ogłoszenie konkursu poniżej

Wojciech Sumelka
Przewodniczący Zarządu PTMKM