Nagroda PTMKM 2023

Uchwałą Zarządu PTMKM podjętą na podstawie oceny Komisji powołanej do oceny zgłoszonych prac przyznano Nagrody PTMKM w roku 2023 (za osiągnięcia z roku 2022) następującym pracom:

  • w kategorii za podręcznik, monografię albo książkę dotyczącą metod komputerowych mechaniki: Tadeusz Burczyński, Maciej Pietrzyk, Wacław Kuś, Łukasz Madej, Adam Mrozek, Łukasz Rauch, Multiscale Modelling and Optimisation of Materials and Structures, Willey, 2022, zgłaszający: dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol. Śl.

Ceremonia wręczenia dyplomu odbyła się podczas konferencji PCM-CMM 2023 w Gliwicach.