Nagroda im. Jana Szmeltera 2023

Podczas PCM-CMM-2023 w Gliwicach przeprowadzono konkurs o Nagrodę im. Jana Szmeltera na najlepszy referat prezentowany przez młodego pracownika nauki.

Laureatami nagrody im. Jana Szmeltera zostali:
1. miejsce – Alireza Tabrizikahou z Politechniki Poznańskiej za pracę – ” Multiscale Modelling of Concrete Reinforced with Shape Memory Alloys: An Investigation into the Mechanical Properties of High-Performance Concrete”,
2. miejsce – Michał Kucewicz z Wojskowej Akademii Technicznej za pracę – „Numerical simulation of single hole and free face blasting in underground mines in terms of rock failure prediction”,
3. miejsce – Paulina Stempin z Politechniki Poznańskiej za pracę – „Modelling of nonlocal thick plates in the framework of space-fractional continuum mechanics”.

Wyróżnienia:

Maria Zadoń – Politechnika Śląska za pracę ” Numerical analysis of the impact of an external heat impulse on oxygen distribution in biological tissue”

Marta Kopytowska – Politechniki Łódzkiej za pracę „The bioinspired node with a variable centre of the rotation to optimize the moments’ distribution in a portal frame”

Anna Skorupa – Politechnika Śląska za pracę „Application of fuzzy arithmetic to modelling the vitrifi cation and slow freezing process”

Ceremonia wręczenia dyplomów odbyła się podczas konferencji PCM-CMM 2023 w Gliwicach.